Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854

ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Spis ulic

Ulica Olszowa:

  domtypwłaściciel
  415abcdefKRządowa
  415gKMagazyn rządowy
  416KHopfenstand Zelig
  417aDKrzesiak Aleksander
  417bDGrabowski Jan
  418DRozen Łaja
  419aDSS. Barcikowskiego
  419bDŁaźnia wojskowa
  420DHartman Jan


  © 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne