Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854

ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
Warszawa 1854
Nazwiska: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Spis ulic

Ulica Królewska:

  domtypwłaściciel
  1062KLibchen Wilhelmina
  1063KBorowski Wojciech
  1064KKoeltz Jung
  1065PałacStadnicki Mikołaj
  1066aDBrühl Ludwik
  1066bDSchüller Karol
  1066IDGminy Ewang. Augsburgskiej
  1066HDDubarle Karol
  1066LNDKomirowski Ludwik
  1066MODMarkuen Jan
  1067DSS. Janiszewskich
  1068DHesse Karol
  1069DHesse Karol
  1070DLeduchowski Józef
  1071bDZgromadz. Eweng.-Augsbur
  1071aKościółEwangelicki
  1072KGórecki Józef
  1073Placprzed Kościołem Ewang.
  1074Placprzed Kościołem Ewang.
  1075Placprzed Kościołem Ewang.
  1076KKs. Trynitarzy
  1077aKFlatau J L.
  1077bKLevi Morytz
  1077cKMoldauer Aleksander
  1077dKSS. Landsztejn
  1078aKKropiewnicki Alfons
  1078bKGołoński Andrzej
  1078cDom RządowyGołoński Andrzej


  © 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne