Start A. Boniecki, Herbarz polski: wydanie nowe, elektroniczne, wersja 2.1 kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Ci wielcy...” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Indeks nazwisk pojawiających się w Herbarzu polskim A. Bonieckiego

Liczba artykułów a) o rodzinach używających tego nazwiska, b) wspominających te rodziny.
Na CD-ROM znajdziesz tu pełną, klikalną listę rodzin, odsyłającą do artykułów na ich temat. Do nabycia tutaj.

A B C-Ć D E F G H I J K L-Ł M N O P Q R S-Ś T U V W X Z-Żobjaśnienia

 1. Pabiański - b: 2
 2. Pabierowski - b: 9
 3. z Pabirowic (z) - a: 1
 4. Pabirowski - b: 2
 5. Pac - b: 85
 6. Pacan (przez) - a: 1
 7. z Pacanowa (z) - a: 1, b: 5
 8. Pacanowski - b: 11
 9. Pacewicz - b: 11
 10. Pachciński - b: 1
 11. Pachniewski - b: 2
 12. Pachnotiej - b: 1
 13. Pachol - b: 1
 14. z Pąchowa (z) - b: 2
 15. Pachowski - b: 4
 16. Pąchowski - b: 1
 17. Pachuta (przez) - a: 1
 18. Pacigiewicz - b: 1
 19. Paciorek (przez) - a: 1
 20. Paciorkowski - b: 4
 21. Pack - b: 1
 22. Packiewicz - b: 1
 23. z Pacławia (z) - a: 2, b: 3
 24. na Pacławiu (z) - a: 1
 25. Pacławski - b: 5
 26. z Pacołtowa (z) - b: 1
 27. Pacowski - b: 1
 28. Pacynkowski - b: 1
 29. Pacynowski - a: 1, b: 2
 30. Paczko - b: 10
 31. Pączko - b: 1
 32. z Paczkowic (z) - a: 1
 33. Paczkowski - b: 1
 34. Pączkowski - b: 2
 35. z Paczołtowic (z) - a: 1, b: 3
 36. Paczołtowski - b: 3
 37. Paczoska - b: 2
 38. Paczowski - b: 4
 39. Paczulski - b: 1
 40. Paczyński - b: 4
 41. Padalewski - b: 1
 42. Padarewski - b: 2
 43. Padelski - b: 1
 44. na Paderewie (z) - a: 1
 45. Paderewski - a: 2, b: 4
 46. Padkowski - b: 3
 47. Padlewicz - b: 1
 48. Padlewski - b: 7
 49. z Padniewa (z) - b: 1
 50. Padniewski - b: 7
 51. Pągowski - b: 50
 52. Pajączkowski - b: 6
 53. Pająk (przez) - a: 1
 54. Pajewski - b: 9
 55. Pajgert - b: 1
 56. Paklerski - b: 1
 57. Paklewski - b: 1
 58. Pakoński - b: 1
 59. z Pakości (z) - a: 3, b: 4
 60. Pakoscki - b: 1
 61. z Pakosławia (z) - b: 2
 62. Pakosławski - b: 12
 63. Pakosta - b: 2
 64. de Pakosz - b: 1
 65. Pakosz - b: 17
 66. Pakoszewski - b: 12
 67. z Pakoszówki (z) - a: 1, b: 5
 68. Pakulski - b: 1
 69. Palatek (przez) - a: 1
 70. Palczewski - b: 39
 71. Palczowski - b: 8
 72. Palecki - b: 2
 73. Pałecki - b: 1
 74. z Palędzia (z) - a: 1, b: 1
 75. Palędzki - b: 7
 76. Palendzki - b: 1
 77. Paleolog - b: 1
 78. Palffy - b: 3
 79. Palicki - b: 1
 80. z Palikijów (z) - a: 1
 81. Palimączyński - b: 1
 82. Palimowski - b: 2
 83. Palinowski - b: 1
 84. Paliński - b: 3
 85. Paliński-nie - b: 1
 86. Paliszewski - b: 3
 87. Pałkiewicz - b: 1
 88. Palkowski - b: 3
 89. Pałkowski - b: 1
 90. de Palleot - b: 1
 91. de Pallin - b: 1
 92. Palubicki - b: 1
 93. Pałubicki - b: 4
 94. Palucki - b: 1
 95. Pałucki - b: 2
 96. Pałuka (herbodm) - a: 5, b: 1
 97. Pałuka - b: 2
 98. Paluski - b: 1
 99. Pałuski - b: 9
 100. Pampowski - b: 11
 101. Panacz - b: 2
 102. Panasiński - b: 1
 103. Panasz - b: 1
 104. Pancer - b: 3
 105. Pancewicz - b: 2
 106. Panek (przez) - b: 7
 107. Panek (przyd) - a: 1, b: 1
 108. Paneńk - b: 1
 109. Pani - b: 1
 110. Panicki - b: 1
 111. z Panięki (z) - a: 1
 112. z Paniewa (z) - a: 1, b: 2
 113. z Paniewina (z) - a: 1
 114. Paniewski - b: 1
 115. z Paniowa (z) - b: 13
 116. Paniowski - b: 5
 117. Paniutyn - b: 1
 118. Pankacz (przez) - a: 1
 119. Pankiewicz - b: 3
 120. z Pankowic (z) - b: 1
 121. Pankowics - b: 1
 122. Pańkowski - b: 1
 123. z Pankracewic (z) - a: 1, b: 1
 124. z Pankraczewic (z) - b: 1
 125. na Pankraczowicach (z) - a: 1
 126. Pankratieff - b: 2
 127. Pankratiew - b: 2
 128. z Panoszewa (z) - a: 1
 129. Pański - b: 1
 130. Panstowski - b: 1
 131. z Pańszczyc (z) - b: 1
 132. z Pantelowic (z) - a: 1, b: 5
 133. Pantelowski - a: 1, b: 1
 134. Pantera (przez) - a: 1
 135. z Pantkowic (z) - b: 1
 136. Pantkratowicz (przez) - a: 1
 137. Pantner - b: 1
 138. Papar - b: 8
 139. Papara - b: 2
 140. Paparona (herbodm) - a: 4
 141. Papierzański - b: 1
 142. Papieski - b: 16
 143. Papież - b: 1
 144. Papież (przez) - a: 1
 145. Papiński - b: 2
 146. Papliński - b: 5
 147. z Paportni (z) - b: 1
 148. Pappe - b: 1
 149. Paprocki - b: 45
 150. z Paprotek (z) - b: 1
 151. z Paprotni (z) - b: 1
 152. Paprzyca (herbodm) - a: 5
 153. Paraski - b: 2
 154. Paraszczak - b: 1
 155. Paravicini - b: 1
 156. Parawa - b: 7
 157. Parawa (przez) - a: 1
 158. Parawą (przez) - a: 1
 159. z Parcic w kaliskiem (z) - b: 1
 160. Parczewski - b: 14
 161. Parczowski - b: 1
 162. Pardini - b: 1
 163. Pareński - b: 1
 164. Parfanowicz - b: 1
 165. Paris - b: 5
 166. Parkosz - b: 1
 167. Parniewski - b: 2
 168. Parol - b: 4
 169. Parska (przez) - a: 1
 170. Parstek - b: 1
 171. de Partein - b: 1
 172. Parteka (przez) - a: 1
 173. Parthein - b: 1
 174. Parul - b: 31
 175. Parulski - b: 3
 176. z Parusewa (z) - b: 1
 177. z Paruszewa (z) - b: 1
 178. Paruszewski - b: 7
 179. Parvi - b: 1
 180. z Parwazina (z) - b: 1
 181. Parys - b: 45
 182. Parys (przez) - a: 1, b: 2
 183. Parzelski - b: 2
 184. z Parznic (z) - b: 3
 185. Parznicki - b: 2
 186. Parzniewski - b: 18
 187. z Parzniewskićh (z) - b: 1
 188. Parzuchowski - b: 2
 189. z Parzymiech (z) - a: 1
 190. Pascal - b: 1
 191. Paschalis - b: 1
 192. Paschalis (przyd) - a: 1, b: 1
 193. Paschalski - b: 1
 194. Pasek - b: 2
 195. Pasek (przez) - a: 1
 196. Pasidupa (przez) - a: 1
 197. Pasiewicz (przez) - a: 1
 198. z Pasikoni (z) - a: 1, b: 1
 199. Pasirski - b: 1
 200. Pask - b: 1
 201. Paśkon - b: 1
 202. z Paskowic (z) - a: 1
 203. Pąskowski - b: 1
 204. Paskucki - b: 1
 205. Pasłaski - b: 1
 206. Pasławski - b: 14
 207. Pasowicz (przez) - a: 1
 208. de Pasqua - b: 1
 209. Passauer - b: 1
 210. Past - b: 1
 211. Pastorjusz - b: 1
 212. Pastuchow - b: 1
 213. z Pasynek (z) - b: 1
 214. Pasynkowski - b: 1
 215. Paszczęka - b: 1
 216. Paszczęka (przez) - a: 1
 217. Paszkiewicz - b: 14
 218. Paszko - b: 2
 219. z Paszków (z) - a: 1
 220. z Paszkowic (z) - b: 1
 221. Paszkowicz - b: 1
 222. Paszkowski - b: 55
 223. Paszkudzki - b: 1
 224. z Paszowa (z) - a: 1
 225. Paszperk - b: 1
 226. Paszyc - b: 6
 227. Paszymieski - b: 1
 228. Paszyński - b: 7
 229. Paterson - a: 1
 230. Patk - b: 2
 231. Patkowski - b: 2
 232. z Pątnowa (z) - a: 1
 233. Pątnowski - b: 1
 234. de Patry - b: 1
 235. Patrycy - b: 2
 236. Patrykiej - b: 1
 237. Pauczek (przez) - a: 1
 238. Paulet - b: 1
 239. Pauli - b: 1
 240. Paulovich - b: 1
 241. Pauls - b: 1
 242. Paulucci - b: 1
 243. Pausz - b: 2
 244. Pausza - b: 1
 245. Pawęcki - b: 1
 246. Paweł - b: 4
 247. Pawęski - b: 2
 248. Pawęza (herb) - a: 1
 249. Pawiński - b: 1
 250. Pawlicki - b: 3
 251. Pawliczyński - b: 1
 252. Pawlik (przyd) - a: 4
 253. Pawlikiewicz - b: 2
 254. Pawlikowicz (przyd) - b: 1
 255. Pawlikowski - b: 17
 256. Pawłoski - b: 1
 257. z Pawłowa (z) - a: 4, b: 2
 258. z Pawłowic (z) - a: 4, b: 3
 259. na Pawłowicach (z) - a: 1
 260. Pawłowicz - b: 20
 261. Pawłowicz (przez) - a: 2
 262. Pawłowski - a: 1, b: 121
 263. Pawluk - b: 1
 264. Pawski - b: 1
 265. Pawsza - b: 6
 266. Pawulski - b: 1
 267. Paxi - b: 1
 268. Paygert - b: 1
 269. Pazowski - b: 1
 270. Pciński - b: 1
 271. z Pczan (z) - a: 1
 272. Pczeński - b: 1
 273. Pczołecki - a: 1, b: 2
 274. Pczołkowski - b: 1
 275. Pęcherski - b: 2
 276. Pęcherzewski - b: 2
 277. z Pęcherzowa (z) - b: 1
 278. Pęcicki - b: 1
 279. Peckaw - b: 1
 280. z Pęcławic (z) - a: 1
 281. Pęcławski - b: 13
 282. Pęczalski - b: 1
 283. Pęczelski - b: 3
 284. Pęczkowski - b: 10
 285. Pęczyński - b: 1
 286. Pędowski - b: 1
 287. Pęgowski - b: 2
 288. Pęk - b: 1
 289. Pękalski - b: 4
 290. Pękarski - b: 2
 291. Pękosław (herb) - a: 1
 292. z Pękosławia (z) - b: 1
 293. Pękosławski - b: 4
 294. z Pękowic (z) - a: 1, b: 1
 295. Pękowicki - b: 1
 296. Pekowicz (przez) - a: 1
 297. Pękowski - b: 2
 298. Pełczęcki - b: 1
 299. z Pełcznicy (z) - a: 1, b: 1
 300. Pełczycki - a: 1, b: 5
 301. Pełczyński - b: 12
 302. z Pełczysk (z) - a: 2, b: 2
 303. Pelechiewicz - b: 1
 304. Pelikan (herb) - a: 7
 305. Pełka - a: 2, b: 28
 306. Pelkowski - b: 1
 307. Pełkowski - b: 1
 308. Pella (przez) - a: 2
 309. de Pelletier - b: 1
 310. z Pelli (z) - a: 1, b: 1
 311. z Pelli w ziemi sanockiej (z) - a: 1
 312. z Pełniatycz (z) - a: 1, b: 2
 313. Pelwecki - b: 2
 314. Pelwelski - a: 2
 315. Pempowski - b: 2
 316. Peński - b: 2
 317. Penza - b: 1
 318. Peperski - b: 1
 319. z Pepłowa (z) - b: 1
 320. Peplowski - b: 1
 321. Pepłowski - b: 16
 322. z Pepłowskich (z) - b: 1
 323. Pępowski - b: 1
 324. de Perband - b: 1
 325. Perchuła (przez) - a: 1
 326. Percowicz (przyd) - b: 1
 327. na Peredelu (z) - a: 1
 328. Peredylski - b: 2
 329. Peregryn - b: 1
 330. Perekalski - b: 3
 331. Perekalski (przez) - a: 1, b: 2
 332. Perekładowski - b: 5
 333. Perełka (przez) - a: 2
 334. Perepecz - b: 1
 335. Peret - b: 1
 336. Peretiatkiewicz - b: 1
 337. Peretiatkowicz - b: 3
 338. Peretjatkowicz - b: 6
 339. Peretyatkowicz - b: 2
 340. Perewiski (przyd) - a: 1
 341. Perka (przez) - a: 1
 342. Perkiewicz (przyd) - a: 1, b: 4
 343. Perkowicz - b: 1
 344. Perkowicz (przez) - b: 2
 345. Perkowski - b: 10
 346. Perłowski - b: 1
 347. Pernet - b: 3
 348. Pernett - b: 2
 349. Pernus - b: 1
 350. Peroti - b: 1
 351. Perotti - b: 1
 352. z Perpesu (z) - a: 1
 353. Persidski - b: 2
 354. Perski - b: 2
 355. Pertak - b: 1
 356. von der Perth - b: 1
 357. Perzanowski - b: 17
 358. Perżurowski (przez) - a: 1
 359. Pęsa (przez) - a: 1
 360. Pęski - b: 8
 361. de Pessele - b: 1
 362. Pestkowski - b: 2
 363. Peszko - b: 1
 364. Peszyński - b: 1
 365. Pęszyński - b: 2
 366. Petard - b: 1
 367. a Petardin - b: 1
 368. Petej - b: 3
 369. Petelczyc - b: 1
 370. Petelewicz - b: 1
 371. Petermann - b: 1
 372. Peterson - b: 2
 373. Petinger - b: 2
 374. Petk - b: 1
 375. Petkowicz - b: 2
 376. Petkowicz (przez) - a: 1
 377. Pętkowski - b: 10
 378. Petral - b: 1
 379. Petrasiewicz (przyd) - a: 1
 380. Petrażycki - b: 1
 381. Petril - b: 1
 382. Petrowicz - b: 4
 383. Petru - b: 2
 384. Petrucz - b: 2
 385. Petrulewicz - b: 1
 386. Petrusewicz - b: 1
 387. Petruszewicz - b: 1
 388. Petruszko - b: 1
 389. Petrycy - b: 1
 390. Petrycz - b: 1
 391. Petryczeyko - b: 1
 392. Petryczyn - b: 6
 393. Petryczyn (przyd) - a: 1
 394. Petryk - b: 1
 395. Petrykowski - b: 13
 396. z Petryłowa (z) - a: 2, b: 1
 397. Petryłowicz - b: 1
 398. Petryński - b: 1
 399. Petryszak (przyd) - b: 1
 400. Petryszcza - b: 1
 401. Petter - b: 1
 402. a Petting et Persing - b: 1
 403. Petzold - b: 1
 404. Pezarski - b: 1
 405. z Pęzi (z) - a: 1
 406. Pfa - b: 1
 407. Pfaff - b: 1
 408. von Pfaffenhofen - a: 1, b: 1
 409. Pfeiffr - b: 1
 410. Pfeil - b: 1
 411. Phalibóg - a: 1
 412. von Philippsberg - b: 1
 413. Phiszel - a: 1
 414. Phul - b: 1
 415. z Piączina (z) - b: 1
 416. Piączyński - b: 2
 417. Piaggia - b: 2
 418. Piakosz (przez) - a: 1
 419. Pianch (przez) - a: 1
 420. z Pianek (z) - a: 1
 421. z Pianowic w powiecie kościańskim (z) - a: 1
 422. Pianowski - a: 1, b: 2
 423. Piantka (przez) - a: 1
 424. Piasecki - b: 78
 425. z Piaseczna (z) - b: 3
 426. Piaseczyński - b: 10
 427. Piasewicz - b: 1
 428. Piaski - b: 3
 429. z Piasków (z) - b: 2
 430. Piaskowski - b: 35
 431. z Piasku (z) - a: 1, b: 1
 432. Piasoczyński - b: 15
 433. Piast szląski - a: 1
 434. z Piastowa (z) - b: 1
 435. z Piaszczyna (z) - a: 1
 436. Piaszczyński - b: 1
 437. z Piąt (z) - b: 1
 438. Piątk - b: 2
 439. Piatkiewicz - b: 1
 440. Piątkiewicz - b: 1
 441. Piątkowski - b: 24
 442. Picardi (herb) - a: 1
 443. von Pich - b: 1
 444. Pichiewicz - b: 1
 445. Piczek (przez) - a: 2
 446. z Piczkowic (z) - a: 2
 447. Piczkowski - b: 1
 448. Piec - b: 1
 449. Piechelski - b: 1
 450. Piechota - b: 1
 451. Piechowicz - b: 3
 452. Piechowski - a: 1, b: 5
 453. Pięciopiór (herb) - a: 1
 454. Pieczątka (przez) - a: 1
 455. Pieczkowski - b: 6
 456. Pieczman - b: 1
 457. z Piecznowa (z) - b: 1
 458. z Pięcznowa (z) - b: 1
 459. Pięcznowski - b: 2
 460. Pieczonka - b: 2
 461. Pieczonka (przez) - a: 3, b: 1
 462. z Pieczonóg (z) - a: 1, b: 1
 463. Pieczonoski - b: 1
 464. Pieczychojski - b: 3
 465. Pieczychost - b: 1
 466. Pieczychostski - b: 1
 467. Pieczychostski (przez) - a: 1
 468. Pieczychoyski - b: 3
 469. Pieczychwoscki - b: 1
 470. z Pieczychwostów (z) - b: 4
 471. Pieczychwostski - b: 2
 472. Pieczychwostski (przez) - a: 1
 473. Pieczyhojski - b: 1
 474. Pieczyhoyski - b: 1
 475. z Pieczysk (z) - b: 2
 476. Pieczyski - b: 1
 477. Pieganowski - b: 1
 478. z Piegłowic (z) - b: 1
 479. Piegłowiski - b: 2
 480. Pieglowski - b: 1
 481. Piegłowski - b: 54
 482. z Piekar (z) - a: 1, b: 2
 483. Piekarski - a: 1, b: 40
 484. Piekło (przez) - a: 1
 485. Pięknowski - b: 1
 486. z Piekut (z) - b: 1
 487. Piekutowski - b: 4
 488. Pielaskowski - b: 2
 489. Pielaszkowski - b: 4
 490. Pielechowicz - b: 1
 491. Pielechowski - b: 2
 492. Pielesz (herb) - a: 12
 493. Pielgrzym - a: 1
 494. Pielgrzymowski - b: 2
 495. Pielgrzymy (herb) - a: 1
 496. Pielias - b: 1
 497. Pielisz - b: 1
 498. z Pielli (z) - b: 1
 499. Pielsz - a: 1
 500. Pielsza - b: 3
 501. Pielwiecki - b: 2
 502. Pielwielski - a: 1
 503. Pienciński - b: 1
 504. Pieńczykowski - b: 3
 505. Pieniążek - b: 88
 506. Pieniążek (przyd) - a: 3, b: 1
 507. z Pienic (z) - a: 1
 508. Pienicki - b: 2
 509. Pieniek - b: 1
 510. Pieniek (przez) - a: 1, b: 1
 511. Pieńkowski - b: 18
 512. Pieński - b: 1
 513. Pier - b: 1
 514. z Pierlejewic (z) - b: 1
 515. Pierocki - b: 1
 516. Pieroni - b: 1
 517. Pieroszycki - a: 1
 518. Pierścieński - b: 1
 519. Pierściński - b: 2
 520. Pierściorowski - b: 1
 521. Piersicki - b: 5
 522. Piersicki (przyd) - a: 1, b: 2
 523. Pierski - b: 1
 524. z Pierśni (z) - b: 1
 525. z Piersny (z) - b: 1
 526. Pierszczewski - b: 1
 527. Pierucki - b: 1
 528. Pieruski - b: 2
 529. Pierzch - b: 4
 530. Pierzcha - b: 2
 531. Pierzchała (herb) - a: 31, b: 5
 532. Pierzchała - b: 4
 533. Pierzcheński - a: 1
 534. Pierzchliński - b: 6
 535. z Pierzchna (z) - a: 2
 536. z Pierzchni (z) - a: 1
 537. Pierzchnicki - a: 1, b: 6
 538. Pierzchowski - b: 1
 539. Pierzciński - b: 1
 540. Pierzniewski - b: 1
 541. Pierzyński - b: 1
 542. Pieścicha (przez) - a: 1
 543. Pieściorocki - b: 2
 544. Pieścioroski - b: 9
 545. Pieściorowski - b: 15
 546. Piesek (przez) - a: 1
 547. z Pieskowej Skały (z) - b: 5
 548. Pieskowski - b: 1
 549. Pieślak - b: 1
 550. Piestrowo - b: 1
 551. Piestrzecki - b: 1
 552. Pieszko - b: 1
 553. z Piętek (z) - b: 4
 554. z Piętek Groszków (z) - a: 1
 555. z Piętek Szeligów (z) - b: 1
 556. Piętka - b: 12
 557. Piętka (przez) - a: 2, b: 2
 558. Pietkiewicz - b: 15
 559. Pietkiewicz (przez) - a: 1, b: 1
 560. z Pietkowa (z) - b: 2
 561. Pietkowicz - b: 3
 562. Pietkowski - b: 3
 563. z Pietnic (z) - a: 1, b: 1
 564. z Pietniczan (z) - b: 2
 565. Pietorog (herb) - a: 1
 566. Pietraczewicz - b: 1
 567. Pietrasiewicz - b: 1
 568. Pietrasiewicz (przez) - b: 1
 569. Pietraszewicz - b: 2
 570. Pietraszewicz (przyd) - a: 1
 571. Pietraszewski - b: 4
 572. Pietraszkiewicz - b: 5
 573. Pietraszko - b: 1
 574. Pietrusiewicz - b: 1
 575. Pietruski - b: 14
 576. Pietruszewicz - b: 2
 577. Pietruszewski - b: 7
 578. Pietruszyński - b: 1
 579. Pietrzkiewicz - b: 1
 580. z Pietrzyc (z) - a: 1
 581. Pietrzycki - b: 2
 582. Pietrzyk (przez) - a: 1
 583. Pietrzykowski - b: 1
 584. Pietsch - b: 2
 585. Pietuch - b: 1
 586. Pietuch (przyd) - a: 2
 587. Piewcewicz - b: 2
 588. Pieżycki - b: 1
 589. z Pigłowic (z) - b: 2
 590. Pigłowski - b: 4
 591. Pihorawski (przyd) - a: 1
 592. Pijaczycki - b: 1
 593. Pijanowski - b: 1
 594. Pikaran - b: 1
 595. Pikard - b: 1
 596. Pikarski - b: 19
 597. Pikiel - b: 2
 598. Pikl - b: 1
 599. Pikturno - b: 3
 600. Pikulski - b: 1
 601. Pilarski - b: 1
 602. Pilaszkowski - b: 1
 603. Pilat - b: 2
 604. Pilatk - b: 1
 605. Piłatowski - b: 2
 606. Pilawa (herb) - a: 35, b: 7
 607. Pilawa - b: 2
 608. Pilawski - b: 8
 609. Pilch (przez) - a: 1
 610. Pilchnowski - b: 1
 611. z Pilchowic (z) - a: 2, b: 3
 612. Pilchowski - b: 22
 613. Pilchrowski - b: 1
 614. z Pilcy (z) - b: 10
 615. z Pilczy (z) - a: 1, b: 5
 616. Pilczycki - b: 4
 617. z Pilczycy (z) - a: 3, b: 3
 618. Pilecki - a: 1, b: 26
 619. Pileta - b: 1
 620. z Pilichowa (z) - a: 1
 621. Pilichowski - b: 16
 622. z Pilicy (z) - b: 2
 623. Pilik - b: 18
 624. Pilik (przez) - a: 2, b: 2
 625. z Pilików (z) - b: 1
 626. Piliński - b: 2
 627. Pilitowski - b: 5
 628. de Pilkry - b: 1
 629. Pill - b: 2
 630. Piller - b: 1
 631. Pilnicki - b: 1
 632. z Piłonek w województwie witebskiem (z) - a: 1
 633. Pilśnicki - b: 1
 634. Piłsudzki - b: 9
 635. Piltz - b: 1
 636. z Pilzna (z) - b: 1
 637. Pilzner - b: 1
 638. z Pinczowa (z) - b: 1
 639. Pińczowski - b: 1
 640. de Pingielin - b: 1
 641. z Piniaczowa (z) - a: 1
 642. Piniarski - b: 1
 643. Piniński - b: 25
 644. Pink - b: 1
 645. Pinkler - b: 1
 646. Pińkowski (przyd) - a: 1
 647. z Pińska (z) - a: 2, b: 1
 648. Piński - a: 1, b: 6
 649. Pintowski - a: 1, b: 1
 650. Piołunkowski - b: 1
 651. Pionk (przez) - a: 1
 652. Piorecki - b: 1
 653. Piórko - b: 1
 654. Piórko (przez) - a: 2
 655. Piorkowski - b: 1
 656. Pióro - b: 12
 657. Piórowski - b: 1
 658. Piorun (przez) - a: 1, b: 1
 659. z Piorunowa (z) - a: 1, b: 1
 660. Piorunowski - a: 1, b: 7
 661. Piotr - b: 3
 662. Piotrachowski - b: 1
 663. Piotraszewski - b: 1
 664. Piotrawin (przez) - a: 1
 665. z Piotrkowa (z) - b: 1
 666. z Piotrkowic (z) - a: 3, b: 6
 667. Piotrkowicz - b: 1
 668. Piotrkowski - b: 10
 669. z Piotrowic (z) - a: 1, b: 7
 670. Piotrowicki (przyd) - a: 1, b: 3
 671. Piotrowicz - b: 19
 672. Piotrowicz (przez) - a: 1, b: 1
 673. Piotrowiczów (przez) - a: 1
 674. Piotrowski - a: 2, b: 178
 675. Piotruszewski - b: 1
 676. Piottuch (przyd) - a: 1, b: 3
 677. Piotuch - b: 2
 678. Piotuch (przez) - a: 2, b: 1
 679. Piper - b: 1
 680. Piramowicz - b: 2
 681. z Piratyna (z) - b: 2
 682. Pirch - b: 1
 683. Pirch (przyd) - a: 1
 684. Pirka (przez) - a: 1
 685. Pirocki - b: 4
 686. Pirog - a: 1, b: 1
 687. Pirog (przez) - a: 3
 688. Piroszko (przyd) - b: 1
 689. z Piroszyc (z) - b: 1
 690. Pirożk - b: 1
 691. Piruski - b: 3
 692. Pirzchała (przez) - a: 1
 693. z Pirzchowa (z) - a: 1
 694. Pisani - b: 1
 695. Pisank - b: 3
 696. Pisanka - b: 1
 697. z Pisanki (z) - b: 1
 698. z Pisar (z) - a: 1, b: 1
 699. Pisarski - b: 21
 700. z Pisarskiego (z) - b: 1
 701. Pisarzewski - b: 3
 702. z Pisarzowic (z) - a: 1, b: 1
 703. Pisarzowski - b: 13
 704. Pisbach - b: 1
 705. Pisieński - b: 1
 706. Pisiewicz - b: 1
 707. Pisiński - b: 1
 708. Piskarewicz (przez) - a: 1
 709. Piskiewicz (przyd) - a: 1
 710. Pisklewicz - b: 1
 711. Piskorowicz (przez) - b: 1
 712. Piskorski - b: 6
 713. z Piskorzowic (z) - b: 1
 714. Piskowicz (przez) - b: 1
 715. Piskowski - b: 1
 716. z Piśnicza (z) - b: 1
 717. Pissarzowski - b: 1
 718. Pistorius - b: 1
 719. Pisulski - b: 6
 720. Piszczał - b: 1
 721. Piszczałowicz - b: 1
 722. z Piszczat (z) - b: 1
 723. Piszczatowski - b: 1
 724. Piszczek (przez) - a: 1
 725. Piszkiewicz - b: 1
 726. Piszkiewicz (przyd) - b: 1
 727. Piszkowicz (przyd) - a: 1, b: 1
 728. Pithardt - b: 1
 729. Pitka - b: 1
 730. Piwcewicz - b: 2
 731. Piwko - b: 8
 732. Piwnicki - b: 15
 733. Piwo - b: 14
 734. Piwocki - b: 1
 735. Piworowski - b: 1
 736. Pizani - b: 1
 737. Płachecki - b: 2
 738. Płacha - b: 2
 739. Płaczko - b: 1
 740. z Płaczkowic (z) - b: 1
 741. Płaczkowski - b: 2
 742. Płączyński - b: 1
 743. Plankner - b: 1
 744. Plante - b: 1
 745. Płaski - b: 7
 746. Płasko - b: 2
 747. Plaskowicki - b: 2
 748. Płaskowicki - b: 2
 749. Pląskowski - b: 33
 750. Płaszcz - b: 1
 751. Płaszyński - b: 1
 752. Płaszyński-nie - b: 1
 753. Płatak - b: 1
 754. Platemberg - b: 1
 755. Platen - b: 1
 756. Platenberg - b: 1
 757. Plater - b: 58
 758. Platerowi - b: 1
 759. Płatkowski - b: 2
 760. Płatonow - b: 1
 761. Plattner - b: 1
 762. Płauszewski - b: 1
 763. z Pław (z) - a: 1
 764. Pławiński - b: 5
 765. z Pławna (z) - b: 1
 766. Pławnicki - b: 1
 767. z Pławnowa (z) - b: 1
 768. z Pławowic (z) - b: 1
 769. Płaza - b: 17
 770. Płaza (przez) - a: 1, b: 1
 771. Płażewski - b: 2
 772. z Płazy (z) - b: 2
 773. Plebański - b: 1
 774. Plech - b: 1
 775. z Plechowa (z) - a: 1, b: 2
 776. Plechowski - b: 1
 777. Pleciński - b: 1
 778. Plecki - b: 3
 779. z Pleckiej Dąbrowy (z) - b: 1
 780. Plemięcki - b: 7
 781. na Plemiętach (z) - b: 1
 782. Plersch - b: 1
 783. Plersz - b: 1
 784. Pleschiutschnigg - b: 1
 785. Pleskaczewski - b: 2
 786. Pleskaczewski (przyd) - a: 1
 787. Pleski - b: 4
 788. Pleskowski - b: 1
 789. Pleśniewicz - b: 1
 790. von Plessl - b: 1
 791. Pleszczejewicz (przez) - a: 1
 792. z Pleszczejowa (z) - a: 1
 793. Pleszczyński - b: 4
 794. Pleszeński - b: 1
 795. z Pleszewa (z) - a: 2, b: 1
 796. Pleszkiewicz - b: 2
 797. Pleszkowski - b: 2
 798. z Pleszowa (z) - a: 4, b: 4
 799. z Pleszowic (z) - a: 1, b: 7
 800. Pleszowski - a: 1, b: 2
 801. z Pletenic (z) - b: 2
 802. Pletenicki - b: 2
 803. z Pletenicz (z) - a: 1
 804. Plewa (przez) - a: 1
 805. Plewako - b: 1
 806. Plewiński - b: 1
 807. z Plewisk (z) - b: 1
 808. Plewkiewicz - b: 1
 809. z Plewnicy (z) - a: 1
 810. Plichowski - b: 1
 811. Plicht (przez) - a: 1
 812. Plichta - b: 40
 813. Plichta (przez) - a: 1, b: 3
 814. Plintzner - b: 1
 815. Pliszcz - b: 1
 816. z Pliszczyna (z) - a: 2
 817. Pliszewski - b: 2
 818. Pliszka - b: 1
 819. Pliszko - b: 1
 820. z Płochocina (z) - a: 1
 821. Płochocki - b: 31
 822. z Płocka (z) - b: 2
 823. Płocki - b: 14
 824. Płoczyski - b: 1
 825. Płodowski - b: 2
 826. Plohn - b: 1
 827. z Płomian (z) - a: 2
 828. Płomieńczyk (herb) - a: 1
 829. Płomieński - b: 1
 830. Płomiola (herb) - b: 1
 831. Płomykowski - b: 1
 832. Płonczyński - b: 5
 833. Płończyński - b: 1
 834. z Płonek-Strumianek (z) - a: 1
 835. z Płoni (z) - b: 1
 836. Płonia (herb) - a: 1
 837. Płoniański - b: 1
 838. z Płonnego (z) - b: 1
 839. z Płonnej (z) - a: 1
 840. Płonowski - b: 1
 841. Płoński - b: 8
 842. Płoski - b: 7
 843. Płoskirowski - b: 1
 844. Płoskoński - b: 1
 845. Płoszczak - b: 1
 846. Płoszynowicz - b: 1
 847. Płoszyński - b: 3
 848. von Plotho - b: 1
 849. Plotnicki - b: 1
 850. Płotnicki - a: 1, b: 3
 851. Plotzer - b: 1
 852. Płowski - b: 1
 853. Płozina (herb) - a: 1
 854. Pluciński - b: 2
 855. Pluskow - b: 1
 856. z Pluskowęsów (z) - b: 1
 857. Pluśniak (przez) - a: 1
 858. Pluszczewski - b: 1
 859. Płuszczewski - b: 1
 860. Pluszkiewicz - b: 1
 861. Pluto - b: 2
 862. Płużański - b: 2
 863. z Płużnicy (z) - a: 1
 864. Pniaczek - b: 2
 865. Pniejnia (herb) - a: 9, b: 2
 866. z Pniew (z) - a: 1, b: 3
 867. z Pniewa (z) - a: 1, b: 2
 868. na Pniewie (z) - b: 1
 869. z Pniewnik (z) - b: 1
 870. Pniewski - b: 63
 871. z Pniowa (z) - b: 1
 872. Pniowski - b: 1
 873. Pobidziński - b: 2
 874. z Pobiedna (z) - b: 4
 875. z Pobiednej (z) - b: 5
 876. z Pobiednika (z) - a: 2
 877. z Pobiedny (z) - b: 4
 878. Pobiedziński - b: 11
 879. Pobikrowski - b: 3
 880. z Pobiodru (z) - b: 1
 881. Pobłocki - a: 2, b: 6
 882. Pobóg (herb) - a: 96, b: 13
 883. Poborowski - a: 1
 884. z Pobośni (z) - a: 1
 885. Pocępi - b: 1
 886. Pociej - b: 49
 887. Pocisk (herb) - a: 1
 888. Pocisk - b: 1
 889. Pöckh - b: 1
 890. Poczapowski - b: 1
 891. z Poczapy (z) - b: 1
 892. Poczobut - b: 2
 893. Poczta (przez) - a: 2
 894. z Poczyrnina (z) - a: 1
 895. Podarzewski - b: 1
 896. Podbereski - a: 1, b: 33
 897. Podbiał (herb) - a: 1
 898. Podbielski - b: 8
 899. Podbilski - b: 1
 900. Podbipięc - b: 1
 901. Podbipięci - b: 1
 902. Podbipięta - b: 9
 903. z Podbornego-Gozlina (z) - a: 1
 904. Podborski - b: 3
 905. Podbrez - b: 1
 906. z Podciemnego (z) - b: 1
 907. Podczaski - b: 29
 908. Podczaszyński - b: 1
 909. z Poddębic (z) - a: 1, b: 4
 910. Poddębski - b: 1
 911. z Poddembic (z) - a: 1
 912. z Poddęmbic (z) - a: 1
 913. Poddembski - b: 2
 914. Poddubicki - b: 1
 915. Poddubicki (przez) - a: 1, b: 1
 916. Podebrański - b: 1
 917. Poderaski - b: 1
 918. Poderaski-nie - b: 1
 919. z Podfilipów (z) - a: 1
 920. Podfilipski - b: 13
 921. z Podgaja (z) - b: 1
 922. Podgajny (przez) - a: 1
 923. Podgorodnik - b: 1
 924. Podgórski - a: 1, b: 12
 925. z Podgrodzia (z) - a: 1, b: 1
 926. Podgrodzki - a: 1
 927. na Podhajcach (z) - b: 1
 928. z Podhajec (z) - a: 3, b: 7
 929. Podhajecki - b: 5
 930. Podhodorecki - b: 3
 931. Podhorecki - b: 20
 932. Podhorodecki - b: 21
 933. Podhorodeński - b: 26
 934. z Podhorodna (z) - b: 3
 935. z Podhorodny (z) - b: 1
 936. Podhorodyński - b: 2
 937. Podhorodyski - b: 1
 938. z Podhorodziec (z) - a: 1
 939. Podhorski - b: 11
 940. z Podhorzec (z) - a: 2, b: 4
 941. de Podiebrad - b: 1
 942. z Podirbiec (z) - b: 1
 943. Podkamer - b: 1
 944. na Podkamieniu (z) - a: 1
 945. z Podkanny (z) - b: 1
 946. Podkański - b: 1
 947. z Podkany (z) - b: 2
 948. Podkocki - b: 1
 949. Podkóliński - b: 1
 950. Podkomorek (przez) - b: 1
 951. Podkonicze (przez) - a: 1
 952. Podkoński - b: 6
 953. Podkowa (herb) - a: 4
 954. Podkowa z krzyżem (herbodm) - a: 1
 955. z Podkrojewa Łazów (z) - a: 1
 956. z Podlasia (z) - a: 2
 957. Podląski - b: 1
 958. z Podlaskiego (z) - b: 1
 959. Podlesicki - b: 1
 960. Podlesiecki - a: 1, b: 2
 961. Podleski - a: 1, b: 13
 962. Podłęski - b: 8
 963. Podleśny - a: 1, b: 1
 964. Podleśny (przez) - a: 1, b: 2
 965. z Podleszan (z) - b: 1
 966. Podlewski - b: 15
 967. z Podlęża (z) - b: 1
 968. z Podłęża (z) - b: 1
 969. z Podłężyc (z) - b: 1
 970. Podlipski - b: 2
 971. Podliski - b: 1
 972. z Podlodowa (z) - b: 2
 973. Podlodowski - b: 44
 974. z Podłubia w bracławskim (z) - b: 1
 975. Podłuski - b: 3
 976. z Podmichałowiec (z) - b: 1
 977. z Podmostnego (z) - b: 1
 978. Podniesiński - b: 3
 979. z Podola (z) - a: 4, b: 5
 980. z Podolan (z) - a: 3, b: 1
 981. na Podolanach (z) - a: 1
 982. Podolc - b: 1
 983. z Podolców (z) - b: 1
 984. Podolecki - b: 9
 985. Podoleński - a: 2
 986. Podolski - b: 6
 987. Podolszeński - b: 1
 988. Podolszyński - b: 2
 989. na Podolu (z) - a: 2
 990. z Podosia (z) - b: 1
 991. Podoski - b: 82
 992. Podowski - b: 1
 993. Podracki - b: 1
 994. Podraza (przez) - b: 1
 995. Podrzecki - a: 1
 996. z Podrzecza (z) - a: 1
 997. Podsędkowski - b: 5
 998. Podskarbski - b: 1
 999. Podskoczym - b: 1
 1000. z Podsonia Piatnickiego (z) - a: 1
 1001. Podsoński - b: 1
 1002. Podsosnowski - a: 2, b: 1
 1003. Podstolic (przez) - a: 1
 1004. z Podstolic (z) - a: 1
 1005. Podstolski - a: 1, b: 7
 1006. Podsudkowski - b: 1
 1007. z Podszumlaniec (z) - b: 1
 1008. z Podubisia (z) - a: 1, b: 1
 1009. z Podussowa (z) - b: 2
 1010. z Podwerbiec (z) - b: 1
 1011. z Podwierbiec (z) - b: 1
 1012. Podwierzbiecki - b: 1
 1013. z Podwierzbołowa (z) - a: 1
 1014. Podwils - b: 1
 1015. z Podwińska (z) - a: 1
 1016. Podwiński - b: 9
 1017. Podwiński (przez) - a: 1
 1018. z Podwirzbia (z) - a: 1, b: 1
 1019. Podwysocki - b: 12
 1020. von Poellnitz - b: 2
 1021. Poeppelman - b: 1
 1022. Pogłodowski - b: 1
 1023. Pogodziński - b: 1
 1024. Pogoń (herbodm) - a: 5
 1025. Pogoń Litewska (herb) - a: 5, b: 1
 1026. Pogoń Ruska (herb) - a: 1
 1027. Pogonia (herb) - a: 11
 1028. Pogonowski - b: 11
 1029. Pogorella (przez) - a: 1
 1030. Pogorski - b: 8
 1031. Pogórski - b: 2
 1032. z Pogorza (z) - b: 1
 1033. z Pogorzałek (z) - b: 1
 1034. z Pogorzela (z) - a: 1, b: 1
 1035. z Pogorzeli (z) - a: 1, b: 1
 1036. Pogorzelski - b: 37
 1037. z Pogroszewa (z) - b: 1
 1038. Pogroszewski - b: 28
 1039. z Pogwizdowa (z) - b: 1
 1040. Poh - b: 1
 1041. Pohl - b: 2
 1042. Pohojski - b: 1
 1043. z Pohonec (z) - b: 1
 1044. z Pohorca (z) - a: 1
 1045. Pohorecki - b: 27
 1046. z Pohorelec (z) - a: 1
 1047. Pohorski - b: 1
 1048. z Pohorylec w powiecie krzemienieckim (z) - a: 1
 1049. z Pohoryłówki (z) - b: 1
 1050. z Pohorzec (z) - a: 3
 1051. Pohoski - b: 5
 1052. Pohoyski - b: 1
 1053. Pohozy (przez) - a: 1
 1054. Pohrbieński - b: 1
 1055. Poiller - b: 1
 1056. z Pojałowic (z) - b: 1
 1057. z Pojościa (z) - b: 1
 1058. Pokalewski - b: 1
 1059. Poklatecki - b: 4
 1060. z Poklatek (z) - b: 1
 1061. Poklękowski - b: 1
 1062. Poklewski - b: 4
 1063. Poklewski (przyd) - a: 1, b: 13
 1064. Pokora (herb) - a: 4
 1065. Pokotyło - b: 2
 1066. Pokoz (przez) - a: 1
 1067. Pokroszyński - b: 1
 1068. Pokrzywa - b: 1
 1069. Pokrzywnicki - b: 18
 1070. Pokuliński - b: 1
 1071. Pokutyński - b: 14
 1072. Pol - b: 1
 1073. Polaczko - b: 1
 1074. z Polahic (z) - a: 1, b: 1
 1075. z Połajewa (z) - a: 1
 1076. Połajewski - b: 1
 1077. z Połajewskiej (z) - a: 1
 1078. Polak - b: 1
 1079. Polak (przez) - a: 2
 1080. na Polance (z) - a: 1
 1081. z Polaninowic (z) - a: 1, b: 2
 1082. z Polanisza (z) - b: 1
 1083. z Polanki (z) - b: 1
 1084. z Polanowa (z) - b: 1
 1085. z Polanowic (z) - b: 3
 1086. Polanowski - b: 48
 1087. Polański - a: 1, b: 12
 1088. Polaski - b: 1
 1089. Połaski - b: 1
 1090. z Polaszek (z) - b: 1
 1091. Polatyński - b: 1
 1092. z Połazya (z) - b: 1
 1093. Połczyński - a: 1, b: 5
 1094. Połęcz (przez) - a: 1
 1095. Polejowski - b: 1
 1096. de Polenicze (z) - a: 1
 1097. Poleński - b: 1
 1098. Polepion - b: 1
 1099. Poleski - b: 14
 1100. Poleski (przez) - a: 1
 1101. z Poleszyna (z) - b: 1
 1102. Poletyłło - b: 4
 1103. Poletyło - b: 6
 1104. Polewski - b: 1
 1105. Polian - b: 1
 1106. Polichnowski - b: 7
 1107. z Polichny (z) - b: 1
 1108. Polichowski - b: 1
 1109. Policki - b: 7
 1110. na Policznie (z) - a: 1
 1111. z Policzny (z) - a: 1, b: 1
 1112. z Policzny na Cerekwi (z) - a: 1
 1113. z Polikna (z) - a: 1
 1114. Poliknowski - a: 1
 1115. z Polikowa (z) - b: 1
 1116. Polikowski - b: 5
 1117. Polin - b: 2
 1118. Poliński - b: 4
 1119. Politalski - b: 4
 1120. Poliwczyński - b: 3
 1121. Połjan - b: 1
 1122. Połkotycki - b: 1
 1123. z Polkowa (z) - a: 1, b: 1
 1124. Polkowski - b: 9
 1125. Półkozic (herb) - a: 45, b: 3
 1126. Półkozic - b: 4
 1127. Pollewicz (przez) - a: 1
 1128. Pollombini - b: 1
 1129. z Polny (z) - a: 1
 1130. z Połocka (z) - b: 1
 1131. Połomski - b: 3
 1132. Połoński - b: 6
 1133. Połoński (przez) - a: 1
 1134. Połoński (przyd) - a: 1
 1135. Połotyński - b: 2
 1136. Połoz - b: 1
 1137. z Połoziec (z) - a: 1
 1138. Połozowicz - b: 4
 1139. z Polski (z) - a: 3
 1140. Połtawi - b: 1
 1141. Polubieński - b: 1
 1142. Połubieński - b: 4
 1143. Połubiński - a: 1, b: 36
 1144. Połuchowski - b: 1
 1145. Połucki - b: 2
 1146. Połujan - b: 2
 1147. Połujanowski - b: 1
 1148. Poluk (przez) - a: 1
 1149. z Polukarcic (z) - b: 1
 1150. Polumbi - b: 1
 1151. Połupięta - b: 1
 1152. Poluszyński - b: 1
 1153. z Polutowa (z) - b: 1
 1154. z Półwioska (z) - a: 1
 1155. Pomarnacki - b: 8
 1156. Pomarzański - b: 1
 1157. Pomaski - b: 7
 1158. de Pombek - b: 1
 1159. Pomejski - b: 1
 1160. Pomezański - b: 1
 1161. Pomian (herb) - a: 73, b: 16
 1162. Pomian - b: 6
 1163. Pomiankowski - b: 3
 1164. z Pomianowa (z) - a: 1
 1165. Pomianowski - b: 12
 1166. Pomierski - b: 1
 1167. Pomorski - b: 17
 1168. z Pomorza (z) - a: 2
 1169. z Pomorzan (z) - a: 1, b: 10
 1170. z Pomsdorfu (z) - b: 1
 1171. Ponarski - b: 1
 1172. z Pońca (z) - b: 1
 1173. Ponętowski - b: 27
 1174. Pongracs - b: 1
 1175. z Poniatowic (z) - b: 2
 1176. Poniatowski - b: 121
 1177. z Ponieca (z) - a: 2, b: 1
 1178. Poniecki - a: 1, b: 7
 1179. z Poniemonia (z) - b: 1
 1180. Poniewierski - b: 1
 1181. z Ponikiewa (z) - b: 2
 1182. Ponikiewski - a: 1, b: 9
 1183. z Ponikłego-Stoku (z) - a: 1
 1184. z Ponikłego-Stoku w powiecie łomżyńskim (z) - a: 1
 1185. z Ponikwy (z) - b: 2
 1186. Poniński - b: 77
 1187. de Ponsse - b: 1
 1188. du Pont - a: 1, b: 1
 1189. Poparona (herbodm) - a: 1
 1190. z Popiardowa (z) - b: 1
 1191. Popiel - b: 110
 1192. Popiel (przyd) - a: 1
 1193. z Popieli-Lenartów (z) - b: 1
 1194. Popielnicki - b: 2
 1195. Popielowski - b: 1
 1196. Popielski - b: 2
 1197. z Popienia (z) - a: 1, b: 1
 1198. Popiołek - b: 2
 1199. z Popkowic (z) - a: 2
 1200. Popkowski - b: 3
 1201. z Popław (z) - a: 1, b: 2
 1202. Popławiski - b: 1
 1203. Popławnicki - b: 5
 1204. z Popławnik (z) - b: 1
 1205. Popławski - b: 69
 1206. Popliński - b: 1
 1207. z Popowa (z) - a: 2, b: 3
 1208. z Popowic (z) - b: 1
 1209. Popowicz (przez) - a: 1
 1210. Popowicz (przyd) - a: 1
 1211. Popowski - a: 1, b: 40
 1212. Poprecki - b: 1
 1213. z Porąbki (z) - a: 1, b: 1
 1214. z Porad (z) - a: 1, b: 1
 1215. Poradnia - b: 1
 1216. Poradowski - b: 22
 1217. z Poradzewa (z) - b: 1
 1218. Poraj (herb) - a: 99, b: 26
 1219. Poraj - b: 3
 1220. Porajewski - b: 1
 1221. Porajski - b: 1
 1222. Poraziński - b: 2
 1223. Porcjank - b: 1
 1224. Porczyński - b: 18
 1225. z Porębek (z) - b: 1
 1226. Porębiński - b: 1
 1227. Porębski - b: 15
 1228. z Poręby (z) - b: 3
 1229. Porembalski - b: 1
 1230. Porembski - a: 1, b: 6
 1231. Porendoski - b: 1
 1232. Poronia (herb) - a: 1
 1233. Poroski - b: 2
 1234. Porowski - b: 7
 1235. Porski - b: 1
 1236. Porti - b: 1
 1237. Porudeński - b: 5
 1238. Porudna - b: 1
 1239. z Porudna (z) - b: 6
 1240. Porudzieński - b: 1
 1241. Porwanicki - b: 1
 1242. Porwaniecki - b: 13
 1243. Porwik (herb) - a: 1
 1244. Porycki - b: 25
 1245. z Porytego (z) - b: 1
 1246. Porzecki - b: 3
 1247. z Porzecza (z) - b: 1
 1248. Porzondno (przez) - a: 1
 1249. Porzycki - b: 3
 1250. Posiakowiecki - b: 1
 1251. Poskoczym - b: 1
 1252. z Posławic (z) - b: 1
 1253. z Pośrednich Łąk (z) - b: 1
 1254. z Possadowa (z) - b: 1
 1255. Postawk - b: 1
 1256. Postękalski - b: 3
 1257. Postempski - b: 2
 1258. Postępski - b: 1
 1259. Postler - b: 1
 1260. Postnik - b: 1
 1261. Postołowski - b: 1
 1262. z Postronnego (z) - a: 1
 1263. Postruski - b: 4
 1264. z Postruża (z) - a: 1
 1265. Postulski - b: 2
 1266. Postupalski - b: 2
 1267. Posudecki - b: 1
 1268. Posues - b: 1
 1269. Poświatowski - b: 4
 1270. Poszwa - b: 2
 1271. Poszylski (przez) - a: 1
 1272. Poszyłski (przyd) - a: 1
 1273. Potarzycki - a: 1
 1274. z Potarzycy (z) - b: 1
 1275. Potęga (herb) - a: 1
 1276. z Potęgora (z) - b: 1
 1277. Potemkin - b: 7
 1278. Potempski - b: 2
 1279. Poten - b: 1
 1280. Potenziani - b: 1
 1281. Potępski - b: 2
 1282. Poths - b: 2
 1283. Potkański - a: 2, b: 50
 1284. z Potkany (z) - b: 4
 1285. Potocki - b: 376
 1286. z Potoczan (z) - a: 1
 1287. z Potoka (z) - a: 4, b: 9
 1288. na Potoku (z) - b: 1
 1289. z Potoku (z) - b: 1
 1290. Potopski - b: 1
 1291. z Potrakla w kowieńskim (z) - b: 1
 1292. Potrykoski - b: 1
 1293. Potrykowski - b: 50
 1294. Potrząs (przez) - a: 1
 1295. Potrzykowski - a: 1
 1296. z Potulic (z) - a: 1
 1297. Potulicki - b: 22
 1298. Poturgi (herb) - a: 2, b: 1
 1299. z Poturzycy (z) - a: 1
 1300. Poturzyński - b: 2
 1301. Potuszyński - b: 5
 1302. z Potutuchowa (z) - b: 1
 1303. z Potworowa (z) - b: 2
 1304. Potworowski - b: 24
 1305. Potycki - b: 2
 1306. z Potyczy (z) - a: 1, b: 3
 1307. z Pousleji (z) - b: 1
 1308. Pouslejski - b: 2
 1309. Powaby (herb) - a: 1
 1310. Powaga (przyd) - a: 2
 1311. Powała (herbodm) - a: 7, b: 3
 1312. Powała - b: 6
 1313. Powała (przez) - a: 1
 1314. Powałka (przez) - a: 1
 1315. Powalski - b: 7
 1316. Powąska - b: 1
 1317. Powelski - b: 1
 1318. z Powersten (z) - b: 1
 1319. z Powęzowa (z) - a: 1
 1320. Powian - b: 1
 1321. Powidzki - a: 1, b: 3
 1322. z Powiercia (z) - b: 2
 1323. Powierski - b: 2
 1324. Powikowski - b: 1
 1325. Powileński - b: 1
 1326. z Powodowa (z) - b: 1
 1327. Powodowski - b: 5
 1328. z Powsina (z) - a: 1, b: 5
 1329. z Powsina Małego (z) - a: 1
 1330. z Powsina na Budziskach (z) - a: 1
 1331. na Powsinie (z) - a: 1
 1332. Powsiński - a: 1, b: 1
 1333. Powstański - b: 2
 1334. Pozakowski - b: 1
 1335. Pożakowski - b: 1
 1336. z Pożarowa (z) - b: 1
 1337. Pożarowski - b: 4
 1338. Pożarski - b: 2
 1339. Pozaryski - b: 1
 1340. Pozdrycki - b: 1
 1341. z Pożegowa (z) - b: 1
 1342. Pozliński - b: 1
 1343. Poznacki - b: 2
 1344. Poznan - b: 1
 1345. z Poznania (z) - a: 1, b: 5
 1346. Poznański - b: 1
 1347. Pozniak - b: 2
 1348. Poźniak - b: 7
 1349. Późniak (herb) - a: 1
 1350. z Pożogów (z) - b: 2
 1351. Pozoski - b: 2
 1352. Pozowski - b: 4
 1353. Pracki - b: 46
 1354. Prączkowski - b: 1
 1355. Pradel - a: 2, b: 2
 1356. z Prądna (z) - a: 1
 1357. Prądzewski - b: 1
 1358. Prądzyński - b: 26
 1359. Pragłowski - b: 1
 1360. Prasałowicz - b: 1
 1361. Praschma - b: 1
 1362. Prassowski - b: 1
 1363. Prąsułowicz - b: 1
 1364. z Praszki (z) - a: 1
 1365. z Pratkowa (z) - b: 1
 1366. Prątnicki - b: 2
 1367. z Prawczowa (z) - a: 3
 1368. Prawd - b: 1
 1369. Prawdzic (herb) - a: 100, b: 19
 1370. z Prawdzica (z) - a: 1
 1371. z Prawęcina w ziemi sandomierskiej (z) - a: 1
 1372. Prawecki - b: 1
 1373. na Prawiednikach (z) - a: 1
 1374. z Prawkowic (z) - a: 1, b: 3
 1375. Prawodar (herb) - a: 1
 1376. Prawski - b: 1
 1377. z Prażmowa (z) - b: 1
 1378. Prażmowicz (przez) - a: 1
 1379. Prażmowski - b: 79
 1380. Pream - b: 1
 1381. de Prechamps - b: 1
 1382. Pręczkowski - b: 1
 1383. z Prędocina (z) - a: 1
 1384. Prędowski - b: 2
 1385. Preiss - b: 2
 1386. de Prek - b: 1
 1387. Prek - b: 7
 1388. Pren - b: 1
 1389. Pretfic - b: 2
 1390. Pretficz - b: 4
 1391. Pretfus - b: 1
 1392. Prętkosz (przez) - a: 1
 1393. Pretwic - b: 2
 1394. Preuck - b: 1
 1395. Preus - b: 1
 1396. Preuss - b: 1
 1397. Preweredowski - b: 2
 1398. Prewysz (przyd) - a: 1
 1399. Preys - b: 2
 1400. Preyss - b: 2
 1401. Pricelwic (przez) - a: 1
 1402. Primus - b: 1
 1403. Prinoth - b: 1
 1404. Pritulis - b: 2
 1405. Priver - b: 1
 1406. z Probolowic (z) - a: 1, b: 1
 1407. z Probołowic (z) - a: 1
 1408. z Proboszczowic (z) - a: 1
 1409. Proboszczowski - b: 1
 1410. z Probużny (z) - b: 1
 1411. Procewicz - b: 1
 1412. Procewicz (przez) - b: 1
 1413. Proch - b: 1
 1414. Prochask - b: 1
 1415. Procheński - b: 2
 1416. z Prochnej (z) - b: 1
 1417. Prochnicki - b: 2
 1418. Próchnicki - b: 24
 1419. z Próchnika (z) - a: 1, b: 4
 1420. z Prochny (z) - a: 1
 1421. z Prochów (z) - b: 1
 1422. von Pröck - b: 1
 1423. z Proczowa (z) - a: 1
 1424. Proit - b: 1
 1425. Prök - b: 1
 1426. z Prokmoszna (z) - b: 1
 1427. z Prokocina (z) - b: 1
 1428. Prokop - b: 1
 1429. Prokopiak - b: 1
 1430. Prokopowicz - b: 9
 1431. Prokopski - b: 1
 1432. Prokszyc (przez) - a: 1
 1433. Prokulbicki - b: 1
 1434. Promczejk - b: 1
 1435. Promczejkowicz (przez) - a: 1
 1436. Promczyk - b: 2
 1437. Promieński - b: 1
 1438. Promiński - b: 7
 1439. Promnicki - b: 2
 1440. z Promny (z) - b: 2
 1441. Proniewicz - b: 1
 1442. Proniewski - b: 2
 1443. Pronin - b: 1
 1444. Proński - b: 22
 1445. Proporzec (herbodm) - a: 1
 1446. Proroczenko (przez) - a: 1
 1447. Prosianowski - b: 1
 1448. z Prosieka (z) - b: 2
 1449. Prosiński - b: 1
 1450. Proski - b: 3
 1451. Proskura - b: 8
 1452. Proskura (przyd) - b: 1
 1453. Proskurcząt - b: 1
 1454. z Proskurnina (z) - a: 1
 1455. Proskurz - b: 1
 1456. z Prosna (z) - a: 1
 1457. Prostkowski - b: 1
 1458. z Prostyni (z) - b: 1
 1459. Prostyński - b: 1
 1460. z Proszanki (z) - b: 1
 1461. Proszczycki - b: 1
 1462. Proszeński - b: 4
 1463. Proszewski - b: 2
 1464. z Proszków (z) - b: 1
 1465. Proszkowski - b: 23
 1466. z Proszna (z) - b: 3
 1467. z Proszowic (z) - a: 1, b: 2
 1468. Proszowski - b: 3
 1469. Proszycki - b: 3
 1470. Proszycki (przyd) - a: 1
 1471. Proszyński - b: 5
 1472. Prószyński - b: 4
 1473. Protasewicz - b: 5
 1474. Protasiewicz - b: 2
 1475. Protasowicz - b: 1
 1476. Protaszewicz - b: 2
 1477. Provan - b: 1
 1478. Provana - b: 1
 1479. Provanna - b: 3
 1480. Prowana - b: 1
 1481. Prowann - b: 2
 1482. Prozor - b: 11
 1483. Prucheński - b: 1
 1484. Pruchnicki - b: 4
 1485. Prucnal - b: 1
 1486. Prus (herb) - a: 136, b: 27
 1487. Prus (przez) - a: 1
 1488. z Prus (z) - a: 1, b: 1
 1489. Prusak - b: 1
 1490. Prusak (przez) - a: 1
 1491. z Prusiecka (z) - a: 1
 1492. Prusiecki - b: 2
 1493. z Prusimia (z) - a: 1, b: 1
 1494. Prusimowski - b: 1
 1495. Prusimski - b: 16
 1496. Prusin - b: 1
 1497. z Prusinowa (z) - a: 1, b: 1
 1498. Prusinowski - b: 14
 1499. Prusiński - b: 4
 1500. Pruski - b: 80
 1501. Pruskowicz - b: 1
 1502. Pruśliński - b: 1
 1503. Prussak - b: 1
 1504. z Prussów (z) - b: 1
 1505. Pruszak - b: 18
 1506. Pruszak (przyd) - a: 1, b: 5
 1507. Pruszanowski - b: 1
 1508. Pruszczyński - b: 1
 1509. Pruszewski - b: 1
 1510. Pruszkowski - b: 39
 1511. Pruszyński - b: 70
 1512. Pryhabski - a: 1, b: 4
 1513. Pryliński - b: 1
 1514. Prymus - a: 2, b: 1
 1515. Prymus (przez) - a: 1
 1516. Prysowski - b: 1
 1517. Pryszmont - b: 1
 1518. Prytyk - b: 1
 1519. Prytyka - b: 2
 1520. Pryweredowski - b: 1
 1521. Prządek (przez) - a: 1
 1522. z Przanowic (z) - b: 1
 1523. Przanowski - b: 11
 1524. Przanowski-nie - b: 1
 1525. Przczadowski - b: 1
 1526. z Przebendowa (z) - a: 2
 1527. Przebendowski - b: 24
 1528. z Przebojewa (z) - b: 1
 1529. Przeborowski - b: 5
 1530. Przebrański - b: 1
 1531. Przechadzki - b: 1
 1532. z Przechodów (z) - b: 3
 1533. Przecimirski - b: 1
 1534. z Przeciszewa (z) - b: 1
 1535. na Przeciszewie (z) - a: 1
 1536. Przeciszewski - b: 17
 1537. na Przecławach (z) - a: 1
 1538. z Przecławia (z) - a: 2, b: 1
 1539. z Przecławic (z) - a: 2, b: 3
 1540. z Przecławic w grójeckim (z) - b: 1
 1541. Przecławski - b: 24
 1542. Przecławski (przez) - a: 1, b: 6
 1543. Przeczeń - b: 2
 1544. Przeczkowski - b: 14
 1545. Przeczmiński - b: 1
 1546. Przedbor - b: 2
 1547. Przedborek (przez) - b: 1
 1548. Przedborski - b: 2
 1549. z Przedborza (z) - b: 2
 1550. Przedecki - b: 2
 1551. z Przedpełcza (z) - b: 1
 1552. Przedpełkowski - b: 1
 1553. Przedpełski - b: 10
 1554. Przedrzymirski - b: 4
 1555. Przedrzyński - b: 1
 1556. Przedwojewski - b: 12
 1557. Przedwojowski - b: 1
 1558. Przedwolszowski - a: 1
 1559. Przedworski - b: 22
 1560. z Przedworzyc (z) - a: 1, b: 2
 1561. Przedzimirski - b: 1
 1562. z Przedzyna (z) - b: 1
 1563. Przedzyński - a: 1, b: 1
 1564. z Przegalin (z) - b: 1
 1565. Przegaliński - b: 5
 1566. z Przegini (z) - a: 1
 1567. Przeginia (herb) - a: 29, b: 3
 1568. Przejm - b: 1
 1569. z Przejmy (z) - a: 1, b: 1
 1570. Przekuleja (przez) - a: 1
 1571. z Przełajek w bytomskiem (z) - b: 1
 1572. Przełęcki - b: 1
 1573. z Przełusk (z) - b: 1
 1574. Przełuski - b: 1
 1575. z Przemankowa (z) - b: 1
 1576. z Przemykowa (z) - a: 1
 1577. Przemyski - b: 3
 1578. z Przemyśla (z) - a: 1, b: 1
 1579. Przemyślski - b: 1
 1580. Przeński - b: 2
 1581. Przeorski - b: 1
 1582. Przepałkowski - b: 3
 1583. Przepiórcz - b: 1
 1584. Przepiórka - b: 2
 1585. Przepiórka (przez) - b: 1
 1586. Przepiórowski - b: 1
 1587. Przeracki - b: 1
 1588. Przeradowski - b: 26
 1589. z Przeradza (z) - a: 1
 1590. Przeradzki - b: 8
 1591. z Przeręba (z) - a: 1
 1592. Przerębski - a: 1, b: 25
 1593. Przerembski - b: 39
 1594. de Przerośl (z) - a: 1
 1595. Przerowa (herb) - a: 13, b: 7
 1596. Przerowski - b: 1
 1597. z Przesiecznicy (z) - a: 1
 1598. Przesławski - b: 1
 1599. Przesłużyc - b: 1
 1600. Przesmycki - b: 11
 1601. z Przespolewa (z) - b: 1
 1602. Przespolewski - b: 6
 1603. z Przespy (z) - a: 1, b: 1
 1604. z Przestańska (z) - a: 1
 1605. Przestrzał (herb) - a: 2
 1606. Przestrzelski - b: 5
 1607. Przeszakowicz (przez) - a: 1
 1608. Przetocki - b: 6
 1609. Przeuski - b: 8
 1610. z Przewał (z) - a: 1, b: 2
 1611. Przewalski - b: 6
 1612. Przewicki - b: 1
 1613. Przewłocki - b: 8
 1614. z Przewłok (z) - a: 1
 1615. z Przewłoki (z) - a: 1
 1616. z Przewodowa (z) - a: 1, b: 1
 1617. z Przewodowic (z) - a: 1
 1618. Przeworski - b: 5
 1619. Przewoski - b: 4
 1620. Przewuski - b: 3
 1621. Przezdziecki - b: 17
 1622. Przeździecki - b: 24
 1623. Przezwocki - b: 2
 1624. z Przezwodów (z) - b: 1
 1625. Przosna (herb) - a: 6
 1626. Przosna (przez) - a: 1
 1627. Przośna (herbodm) - a: 1
 1628. Przyałgowski - b: 2
 1629. z Przybenic (z) - a: 1, b: 1
 1630. z Przybienic (z) - a: 1
 1631. z Przybinic (z) - a: 1
 1632. Przybiński - b: 2
 1633. z Przybkowic (z) - b: 1
 1634. Przybkowski - b: 1
 1635. z Przybojewa (z) - a: 1
 1636. Przybojewski - b: 2
 1637. Przybojowski - b: 2
 1638. Przybora - b: 1
 1639. z Przyborowa (z) - a: 1, b: 4
 1640. z Przyborowia (z) - a: 1, b: 2
 1641. z Przyborowia części na Górze (z) - a: 1
 1642. z Przyborowic (z) - b: 2
 1643. Przyborowski - b: 24
 1644. Przyborski - b: 1
 1645. z Przybranowa (z) - a: 1
 1646. z Przybyłowa (z) - b: 1
 1647. Przybyłowicz - b: 2
 1648. Przybylski - b: 9
 1649. z Przybysławic (z) - a: 1, b: 13
 1650. z Przybysławic Minora (z) - b: 1
 1651. Przybysławski - b: 11
 1652. Przybyszewski - b: 2
 1653. Przychocki - b: 1
 1654. Przychodzki - b: 4
 1655. Przychowski - b: 1
 1656. Przygocki - b: 1
 1657. Przygodzki - b: 10
 1658. Przyjaciel (herb) - a: 18
 1659. Przyjałkowski - b: 1
 1660. Przyjemski - b: 22
 1661. z Przyjmy (z) - b: 1
 1662. Przykucki - b: 7
 1663. z Przyłbic (z) - a: 1, b: 2
 1664. Przyłęcki - b: 28
 1665. z Przyłęka (z) - b: 1
 1666. z Przyłęku (z) - a: 1, b: 5
 1667. Przylepiński - b: 1
 1668. Przylepski - b: 3
 1669. Przyłubski - b: 9
 1670. Przyłucz - b: 1
 1671. Przyłupski - b: 1
 1672. Przyluski - b: 1
 1673. Przyłuski - b: 70
 1674. z Przypkowic (z) - b: 1
 1675. Przypkowski - b: 8
 1676. Przysiecki - b: 16
 1677. Przysłocki - b: 1
 1678. Przysłupski - b: 1
 1679. z Przystałowic (z) - a: 2
 1680. Przystałowski - a: 2, b: 1
 1681. z Przystanek (z) - b: 1
 1682. Przystanowski - b: 3
 1683. Przystawowski - a: 1
 1684. Przystojecki - b: 1
 1685. z Przysuchy (z) - a: 1, b: 1
 1686. Przyszałkowski - b: 1
 1687. Przyszewski - b: 1
 1688. z Przyszowej (z) - a: 1
 1689. Przyszychowski - b: 1
 1690. z Przytuł (z) - a: 1
 1691. z Przytyka (z) - b: 7
 1692. Przywarski - b: 1
 1693. Przywicki - b: 1
 1694. Przywieczerski - b: 1
 1695. z Przywieczerzyna (z) - b: 1
 1696. z Przywilca (z) - a: 1
 1697. z Psar (z) - a: 2, b: 3
 1698. Psarski - a: 1, b: 48
 1699. Psarski (przez) - a: 1
 1700. z Psarskiego (z) - a: 1, b: 1
 1701. Psienniki (herb) - b: 1
 1702. Pstrocki - b: 1
 1703. Pstrokoński - b: 44
 1704. Pstroski - a: 1, b: 2
 1705. z Pstroszyc (z) - a: 3, b: 2
 1706. Pstrucha (przez) - a: 1
 1707. Pstrug - b: 1
 1708. z Pstrychkoni (z) - b: 2
 1709. z Psucina (z) - a: 1
 1710. Psurski - b: 1
 1711. Pszczołkowski - b: 2
 1712. Pszczółkowski - b: 1
 1713. Pszonka - b: 13
 1714. Ptaczek - b: 2
 1715. Ptaczek (przez) - b: 2
 1716. Ptarytowicz - b: 1
 1717. Ptaszek (przez) - a: 1
 1718. z Ptaszkowa (z) - b: 1
 1719. Ptasznik (przez) - a: 1
 1720. Ptaszyński - b: 1
 1721. Puchacz (herb) - a: 1
 1722. Puchacz (przez) - a: 1, b: 2
 1723. z Puchał (z) - a: 1
 1724. Puchała (herb) - a: 6, b: 2
 1725. Puchała - b: 42
 1726. Puchalski - b: 12
 1727. Puchiewicz - b: 1
 1728. Puciac - b: 1
 1729. Puciaci - b: 1
 1730. Puciata - b: 14
 1731. Puciata (przez) - a: 1
 1732. Puciatycze (przyd) - a: 1
 1733. Pucjata - b: 1
 1734. Pućk - b: 1
 1735. Pucki - b: 1
 1736. Puczek - b: 8
 1737. Puczk - b: 1
 1738. z Puczków (z) - a: 1
 1739. Puczkowski - b: 1
 1740. Puczniewski - b: 9
 1741. Pucznik - b: 1
 1742. Puczniowski - b: 2
 1743. z Pudliszek (z) - b: 1
 1744. z Pudliszkowic (z) - a: 1, b: 2
 1745. Pudliszkowski - b: 1
 1746. Pudło (przez) - a: 1
 1747. Pudłowski - b: 20
 1748. Pudwels - b: 6
 1749. Puffald - b: 1
 1750. Puffke - b: 1
 1751. du Puget (przyd) - b: 3
 1752. Pukarzewski - b: 3
 1753. z Pukarzowa (z) - a: 1
 1754. Pukarzowski - b: 11
 1755. Pukiel - b: 1
 1756. z Pukienic (z) - a: 1
 1757. Pukiński - b: 2
 1758. Puklicz - b: 1
 1759. z Pukowa (z) - a: 1, b: 3
 1760. Pukowski - a: 3, b: 2
 1761. Pukszt - b: 1
 1762. Pukszta - b: 1
 1763. Pukszyn (przez) - a: 1, b: 2
 1764. Pułaski - b: 16
 1765. z Puław (z) - b: 1
 1766. Puławski - b: 3
 1767. Pułczyński - b: 1
 1768. Pulikowski - b: 1
 1769. Pulk - b: 1
 1770. Pułtaszewski - b: 1
 1771. z Puńczyc (z) - a: 1
 1772. Pupka (przez) - a: 1, b: 1
 1773. Purgolt - b: 1
 1774. z Purpiszek (z) - a: 1
 1775. z Purzyc (z) - a: 1
 1776. Purzycki - b: 5
 1777. Pusłowski - b: 11
 1778. Puśnikowski - b: 1
 1779. Pusson - b: 1
 1780. Pustołka (przez) - a: 1, b: 2
 1781. z Pustołowa (z) - b: 1
 1782. z Pustomyt (z) - b: 3
 1783. z Pustowarni (z) - b: 1
 1784. Pustyński - b: 1
 1785. Pusz - b: 2
 1786. Puszcz - b: 3
 1787. Puszcz (przez) - a: 2
 1788. Puszcz (przyd) - b: 1
 1789. Puszczonek (przez) - a: 1
 1790. Puszet - b: 8
 1791. Puszkarewicz - b: 1
 1792. Puszkarz - b: 1
 1793. Puszkarzewicz - b: 1
 1794. Puszkin - b: 2
 1795. Puszkowski - b: 1
 1796. Puszycki - b: 1
 1797. z Putatyniec (z) - b: 1
 1798. Putiat - b: 1
 1799. Putiatycki - b: 6
 1800. Putiatycz - b: 1
 1801. Putk - b: 1
 1802. Putkamer - b: 4
 1803. Putkowski - b: 1
 1804. z Putniowic (z) - b: 2
 1805. Putoszyński - b: 1
 1806. Putrament - b: 1
 1807. Puttkamer - b: 3
 1808. Puttkamer (przyd) - a: 1
 1809. Putwiński - b: 1
 1810. Putywelski - a: 1, b: 3
 1811. Putz - b: 1
 1812. Putzament - b: 1
 1813. Puykiewicz - b: 1
 1814. Puzak (przez) - a: 1
 1815. Puzdro - b: 2
 1816. Puzdro (przez) - a: 1
 1817. Puzdrowski - b: 1
 1818. Puzerowicz - b: 1
 1819. Puzielewski - b: 1
 1820. Puziński - b: 1
 1821. Puzowski - b: 1
 1822. Puzyna - a: 1, b: 64
 1823. Puzyna (przez) - a: 1
 1824. z Puzynianki (z) - b: 1
 1825. Puzyński - b: 1
 1826. Pużyński - b: 1
 1827. Puzyrewicz - b: 1
 1828. Puzyrewski - b: 1
 1829. Puzyrowicz - b: 3
 1830. Pych (przez) - a: 2
 1831. z Pycha (z) - a: 1
 1832. Pyliński - b: 1
 1833. Pypk - b: 2
 1834. Pypka - b: 3
 1835. Pyrch - b: 1
 1836. Pyrch (przyd) - a: 1
 1837. Pyrk (przyd) - a: 1
 1838. Pyrkiewicz (przyd) - a: 1
 1839. Pyrkowicz (przez) - b: 1
 1840. Pyro - b: 1
 1841. Pyrowicz - b: 1
 1842. Pyrzanowski - b: 1
 1843. Pyskowski - b: 1
 1844. Pyszkowski - b: 4
 1845. Pysznicki - a: 1, b: 3
 1846. Pysznicki (przez) - a: 1, b: 1
 1847. Pysznicki (przyd) - a: 1
 1848. Pytelski - b: 1
 1849. Pytleński - b: 1
 1850. Pytlewski - b: 1
 1851. z Pytowic (z) - a: 1, b: 1
 1852. Pytowski - b: 6


Objaśnienia

 1. Nazwiska są sortowane według alfabetu łacińskiego (angielskiego), a nie według polskiego.
 2. Oprócz nazwisk na liście pojawiają się też
  1. herby (herb), np. „Ogończyk”
  2. odmiany herbów lub ich alternatywne nazwy (herbodm), np. „Powała”
  3. pisanie się z miejscowości (z), np. „z Tarnowa”
  4. przezwiska (przez), np. „Głowacz”
  5. przydomki (przyd), np. „Dunin”


© 2002-2004 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne