Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Teniwka (t. 9 s. 72)

Teniwka. Leon Teniwka w powiecie Pińskim podpisał elekcją Jana III. Króla Polskiego. [str. 73]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: