Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Stebnicki herbu Przestrzał (t. 8 s. 513)

Stebnicki herbu Przestrzał, w województwie Ruskim, jedenże dom z Ustrzyckiemi, piszą się z Unichowa.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: