Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Niewiarowski herbu Półkozic (t. 6 s. 561-564)

Niewiarowski herbu Półkozic, z Niewiarowa w Krakowskiem województwie: początki swe wzięli od Jana Ligęzy wojewody Łęczyckiego, który Niewiarów fundowawszy, nowe nazwisko Niewiarowskich wniósł w dom Ligęzów, koło r. 1389. patrz com o nim pisał pod Ligęzami, i lubo [str. 562] przeszłego wieku, rzadko który był dom, któryby heretyckimi nowinkami, nie miał się uwikłać, Niewiarowskiego jednak żadnego dysydenta nie było. Ten wojewoda, Promnicki folwark O0. Dominikanom Krakowskim, wiecznemi czasy darował, w Niegowicach pogrzebiony. Mikołaj Niewiarowski, kościół w Niegowicach restaurował 1443. Z tego linii kwitnęło potem dwóch braci rodzonych, Krzysztof i Adam. Pierwszy Krzysztof, zostawił syna tegoż imienia, któremu Anna Krotowska wojewodzianka Inowrocławska, trzech synów powiła. Krzysztofa sterilem, Przecława sterilem, ten OO. Dominikanom Krakowskim te dobra darowizną wieczną zapisał: Jodłownik, Kostrzą, Ryje, Markuszową i z przyległościami, umarł 1599. i Jana, ten do braterskiej uczynności, tymże OO. wieś Kąsiną legował 1596. zostawił trzy córki, z tych jedna Elżbieta, żyła z Jędrzejem Kmitą pisarzycem ziemskim Krakowskim, druga z Olbrychtem Rożnem, ale sterilis: trzecia z Przecławem Marcinkowskim podstolim Krakowskim; synów zaś czterech: Samuela dziedzica na Krakoszewicach, męża rycerskiego, ten z Zofią Latoszyńską podczaszanką Krakowską żył bezpotomnie: Aleksandra, tego nagrobek w Krakowie u O0. Dominikanów głosi: Jędrzeja dziedzica na Dąbrowicy, w Prusiech dał dowody męstwa swego, umarł 1632. w Żarkach z nagrobkiem pochowany, trzy razy ponawiając śluby małżeńskie, pierwszy raz z Porębską wojskiego Krakowskiego córką, drugi raz z Niemścianką, sędziego Zatorskiego Jerzego, córką, trzeci raz z Maryną Lipską, którą Trzcińska urodziła, zostawił potomstwo. Z tych Balcer w Moskiewskiej ekspedycji odważny kawaler, miał za sobą Zofią Czaplińską, Aleksander w zakonie Kaznodziejskim teologii lektor, jest jego Kazanie w druku, Pozew śmierci dany, i godne jej responsa, na pogrzebie Macieja Rybińskiego łowczego Chełmskiego, 1649. in 4to Cracov. i Stefan: Seweryna dziedzica na Niewiarowie, ten miał za sobą Lubowiecką herbu Kuszaba, z tej syn Jan, pojął Annę Wielopolską, dziedziczkę na Dominikowicacb, z której syn Kazimierz sterilis, i córki, Anna zaślubiona Stanisławowi Stanisławskiemu podwojewodzemu Krakowskiemu, Zofia i Konstancja zakonnice, Marianna Raszowska, Anna Szczepanowska. Feliks Seweryn, drugi syn Seweryna z Lubowieckiej, ale sterilis. N. Hieronima Krupki małżonka.

Drugi brat Krzysztofa pierwszego, Adam dziedzic na Niewiarowie, Cichawie, Niegowicach, z Maryny z Kośmierzowa starościanki Kolskiej, spłodził dwóch synów, Wojciecha i Adama. Z tych 1. Wojciech, któremu Barbara Mstowska, siostrzenica kanclerza koronnego Ocieskiego, powiła [str. 563] córkę Elżbietę, Jana Niemsty dworzanina królewskiego małżonkę, i synów czterech: Jana dziedzica na Książnicach, tego z Anny Pacanowskiej herbu Jelita, były dwie córki, Barbara Jędrzeja Porębskiego wojskiego Krakowskiego małżonka, druga w klasztorze u Panien Ś. Jędrzeja w Krakowie, i syn Przecław: Olbrychta, dziedzica na Marszonicach, ten z Jadwigą Lubomirską Sixta córką, zostawił potomstwo: Kaspra kanonika Krakowskiego, Constit. 1611. fol. 31. umarł 1629. w Krakowskiej katedrze pochowany: Stanisława dziedzica na Cichowie, męża rycerskiego, ten z pierwszą żoną Barbarą, czy Anną Szczepanowską, którą Szafrańcowna urodziła, spłodził syna Joachima, oficjała Pileckiego, i Annę zakonnicę Ś. Norberta na Zwierzyńcu. Z drugą Barbarą Staszkowską podwojewodzego Krakowskiego córką, córek dwie, jedną Marynę Mikołaja Rarowskiego małżonkę, drugą Teresę zakonnicę u Ś. Jędrzeja w Krakowie, i syna Jana w zakonie Kaznodziejskim Przecława Ś. T. doktora, przeora Krakowskiego 1650. Krom tych wyliczonych kwitnęli jeszcze ci. N. podkomorzy Krakowski, którego córka Ożarowska. Paprocki. Franciszek podczaszy Kaliski 1674. który z Gorazdowską zostawił potomstwo. Piotr burgrabia Krakowski 1705. i Jędrzej. Anna Brzechffy chorążego Krakowskiego małżonka 1675. r. N. Jana Pokrzywnickiego starosty Szatkowskiego. 2. Syn Adama, brat Wojciecha, Adam, ten z Jadwigi Otfinowskiej spłodził cztery córki: Annę, Janowi Jordanowi: Marynę, Piotrowi Gołuchowskiemu: Magdalenę Janowi Gołuchowskiemu, z której syn Abraham starosta Stężycki: Katarzynę Hieronimowi Łysakowskiemu, zaślubione. Kunegunda Niewiarowska ksieni Sądecka. Ewa i Barbara tamże zakonnice. N. Głębockiego Jędrzeja wojewody Rawskiego małżonka. Zuzanna i Teresa zakonnice w Staniątkach.

W księstwie Litewskim Feliks Niewiarowski *) 1603. sławny pułkownik pod Derptem, Białym Kamieniem, Kircholmem; w roku 1612. do stolicy Moskiewskiej, od Moskwy oblężonej, wielkim sercem pięćset piechoty wprowadził swoim na sukurs, żona jego Anna Jezierska, z tej synowie Paweł rotmistrz husarski i pułkownik królewski, leśniczy Merecki, poseł do Francji z Krzysztofem Gosiewskim wojewodą Smoleńskim, w sprawie o uwolnienie Kazimierza Królewicza; w roku 1650. pod czas Kozackiej pod Sojowem, męstwem swoim, innych do okazji, i fortunnego potkania się z nic

*) Podług Duńczewskiego był to syn starszy Walentego Niewiarowskiego pułkownika wojsk koronnych, a Stanisław młodszy bezpotomny. - P. W. [str. 564] przyjacielem zachęcił, Krasińska wojewodzianka Podlaska, syna mu powiła Krzysztofa męża także rycerskiego. Stefan drugi syn Feliksa, starosta Budowicki, poseł z województwa Trockiego 1648. rotmistrz królewski, w bitwie pod Werkami 1658. z hetmanem polnym Wincentym Gosiewskim, wzięty od Moskwy w niewolą, wyszedł z niej 1662. r. Jerzy opat Trzemeszyński, referendarz Litewski, trzeci syn Feliksa, Stanisław kanonik Krakowski czwarty. Jan i Feliks w zakonie Kaznodziejskim. Franciszek podkomorzy Lidzki 1674. Krystyna była za Tyszkiewiczem. N. Ołycki infułat 1670. Są i Niewiarowiczowie w Litwie; Jan i Michał w Wileńskim województwie 1696. Paweł Niewiarowski 1700.

Sześciu było synów wyżej wspomnianego Feliksa pułkownika, z Jezierską spłodzonych, Paweł, Jerzy, Stanisław, Stefan, Felicjan, i Jan Zachariasz i dwie córki, Anna Kosubska i Aleksandra Piwnicka bezpotomne, z tych 10. Paweł leśniczy Merecki, ożeniony z Anną Krasińską wojewodzianką Płocką, spłodził Krzysztofa ożenionego z Zofią Fronckiewiczowną, od niej Jan, Jerzy, i Paweł Niewiarowscy. 20. syn Felicjana Jerzy referendarz w. ks. Litew. sterilis. 30. Stanisław kanonik katedralny Płocki. 40. Stefan pułkownik wojsk koronnych, ożeniony z Marianną Tryznianką miał dwóch synów, Stefana i Stanisława. Stefan stolnik Lidzki wszedłszy w dożywotnią przyjaźń z Marianną Mokrzecką, 1mo voto Brzostowską, spłodził Antoniego chorążego Czerniechowskiego, który z Teresą Jarużelską, niegdy Wencesława Jarużelskiego chorążego ziemi Bielskiej córką, spłodził Stanisława pułkownika Cohortis Hastatae książęcia Czartoryskiego, Stefana rotmistrza J. K. Mci, Franciszka chorążego Czerniechowskie go, i córkę Annę 1mo noto Karwowską, z którym bezdzietna, 2do z Józefem Potockim podczaszym Sądeckim, jest Teresa i Regina córki. Siostra Antoniego poślubiona 1mo voto Stanisławowi Karwowskiemu, 2do Burzyńskiemu, z którym Stefan chorąży Cohortis Hastatae. Stanisław Niewiarowski, brat Stefana stolnika Lidzkiego wyżej wspomnianego, starosta Budrowiecki, postanowiony z Teodorą Masalską, spłodził Franciszka pułkownika wojsk koronnych bezdzietnego, i Konstancją Łaźniewską starościankę Promecką, od których Marianna. Inni synowie Feliksa Niewiarowskiego, pułkownika wojsk koronnych, od Jezierskiej, Felicjan na świecie, w zakonie Świętosław, Jan Zachariasz z Otską żoną swoje, mieli Franciszka, Walentego, Annę i Zofią. - Herbarz Duńczewskiego.

Helena Niewiarowska była za Franciszkiem Poniatowskim ojcem Stanisława kasztelana Krakowskiego a dziadem Stanisława Augusta Króla. Zaślubiona d. 8. Stycznia 1673. r.-r Po śmierci męża, w ostatniej starości świat pożegnała, wstąpiwszy do zakonu Wizytek w Warszawie. - Krasicki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: