Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Trzy Korony (t. 9 s. 141-142)

Trzy Korony herb. położyłem w pierwszym tomie, tym się herbem nikt nie pieczętuje w Polsce, tylko kapituła Krakowska, która jako się tamże mówiło, wzięła go sobie za swój własny, po śmierci Aarona biskupa swego. Był ten Aaron rodem Francuz, profesją Benedyktyn Kluniaceński, którego znając dobrze cnoty, Kazimierz Mnich, Król Polski, skoro tylko wyciągniony z klasztoru, na tronie Polskim osiadł, z innymi dwunastą bracią do Polski na nową kolonię sprowadził, i na Tyńcu, klasztor im ufundowawszy, osadził, kędy Aaron pierwszy tego miejsca [str. 142] opat postawiony, gdy się w rządach braci swoich zakonnych pobożnością, nauką, gorliwością, pomiarkowanym rządem zalecił, za tegoż Kazimierza promocją, zgodnie od kapituły Krakowskiej na wakującą po -ten czas stolicę obrany, osiadł ją w r. 1041. więc mając obszerniejsze pole do zasług przed Bogiem przy tej funkcji, żadnej cnoty nie opuścił, którąby się był mógł przymilić niebu, aż go też sobie uskarbił w r. 1059. Po pasterskich pracach przez lat trzynaście podjętych. Starow. in Vitis Episcop. Cracov. fol. 17.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: