Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Trzy Kawki (t. 9 s. 141)

Trzy Kawki herb. Długosz in Vitis Episcop. Posnan. Teodorowi biskupowi Poznańskiemu za herb przypisuje trzy kawki, jeżeli się nie mylę. Był ten Teodor kanonikiem wprzód S. Mariae Majoris, wielka nauka w prawie duchownem i niepospolita cnota, do tej mu infuły drogę utorowały w r. 1065. był albowiem miły w obyczajach, skromny w konwersacji, dowcipu bystrego, karności kościelnej pilno przestrzegający, na której katedrze lat dwadzieścia i dwa prezydując, poszedł po zapłatę swych pasterskich zabiegów w r. 1087. na tumie Poznańskim pogrzebiony. Od niego w zwyczaj wzięli Polacy dzieciom dawać imię Teodora na chrzcie, przecier na koniec Polski złamawszy go, to jest Teodora przemienili w Ceder, mówi Długosz tamże.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: