Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Terebesz (t. 9 s. 73-74)

Terebesz herb. Ręka powinna być zbrojna w lewą tarczy obrócona trzymająca miecz, na którego końcu głowa ludzka odcięta, na [str. 74] hełmie trzy pióra strusie, takem ten herb odrysowany widział, na konkluzjach Wileńskich, między innymi herbami deputatów trybunału głównego Litewskiego w r. 1679. znać i z samego kształtu że ten herb nadany przodkowi Terebeszów, że znacznemu któremuś nieprzyjacielowi głowę, uciął *).

Józef w r. 1778. ciwun Szadowski w ks. Żmudzkim. - Krasicki


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: