Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Tępa Podkowa (t. 9 s. 73)

Tępa Podkowa herb. Barkiem do góry prosto postawiona powinna być podkowa, krzyża na nim nie masz, ale tylko we środku jej krzyż kładą, zgoła jest to Jastrzębiec, ale wywrócony, na hełmie zaś orle skrzydło, tak go opisuje Okol. tom. 3. fol. 260. i nazwał go Tępą podkową. O początkach tego herbu tenże autor pisze, i Paproc. w swojej pośledniejszej Książce Strom. nazwanej: Ci prawi, którzy Bolesławowi Śmiałemu Królowi Polskiemu, do zamordowania Ś. Stanisława biskupa Krakowskiego pomocnikami byli, Jastrzębczykowie znajdowali się, którzy między innymi i tę karę na sobie wynieśli, że im w ten kształt, herb ich na wieczną pamiątkę odmieniono. Długosz tych Jastrzębczyków o ten excess przeświadczonych liczy, Borzywoja, syna Mściwogi czy Mścuja, Zbiluta, Dobrogosta, żemę, Odolangę i Jędrzeja, tym w r. 1084. Herman monarcha dobra im za ten kryminał odjęte, nazad przywrócił. W Mazowszu wiele ma być według Paprockiego domów, które się tym herbem pieczętują. Brzezickich tu między niemi kładzie Okolski, ale ci na barku podkowy nie we środku jej, krzyż kładą, a na hełmie widzieć u nich trzy pióra strusie, jakom nie raz widział. Gierałtowscy już się Jastrzębem pieczętują, jako się na swym miejscu mówiło.

Herbowni.

Brodecki, Brzezicki, Dymski, Gierałtowski, Janiszewski, Migczyński, Modliński, Ostrowski, Skowroński, Stawski.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: