Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andruszewicz herbu Doliwa (t. 11 s. 2)

Andruszewicz herbu Doliwa. - Mał. - Patrz o nich Tom I. str. 31., gdzie bez herbu stoją.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia:


© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne