Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andruski (t. 2 s. 31)

Andruski. W województwie Wołyńskim, o Fiodorze i Jacku metryka Wołyńska r. 1528. świadczy.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia:


© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne