Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Adamkowicz herbu Wadwicz (t. 2 s. 13)

Adamkowicz herbu Wadwicz" świadczy o nich Ms. Ks. Kojałow. że kwitną w Księstwie Żmudzkim. Michał Adamkowicz służąc z Kniaziem [Ciąg dalszy na www.wielcy.pl]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia:


© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne