Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Achler herbu Dub (t. 2 s. 13)

Achler herbu Dub. O tych tak Paprocki, jako i Okolski pod tym herbem piszą, więcej o nich nigdziem się nie mógł doczytać.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia:


© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne