Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Ważny komunikat: niniejszy projekt przenosi się do Geneteki
Tutaj lista obecnych priorytetów M.J. Minakowskiego

Ogólnopolski Indeks małżeństw do r. 1899

Wstęp A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Nazwiska podobne do Leyzorowicz (wyników 9):

  1. Leyzorowicz Berek x Mędlowicz Ryfka (Trzebieszów 1814/270)
  2. ---------- Szaja x Abrachamowicz Tauba (Sandomierz - katedra (NMP) 1814/23)
  3. ---------- Szmul x Lewkowicz Itta (Połaniec 1820/16)
  4. Leyzur Gantz x Lewkowicz Jankiel (Klimontów 1818/52)
  5. ---------- Perla x Haymanowicz Szalim (Klimontów 1817/129)
  6. Leyzurowicz Aam x Jekow Rocha (Klimontów 1816/32)
  7. ---------- Ayber x Jacek Tayba (Klimontów 1816/20)
  8. ---------- Harszla x Haja Mosiek (Klimontów 1816/157)
  9. ---------- Lewek x Szlam Fragdla (Klimontów 1816/6)
(zapis „Zielonki 1827/12” oznacza: „parafia Zielonki, rok 1827, akt ślubu numer 12”; aktów należy szukać w stosownym archiwum - baza archiwów jest tutaj)

© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne