Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Waæny komunikat: niniejszy projekt przenosi siź do Geneteki
Tutaj lista obecnych priorytetów M.J. Minakowskiego

Ogólnopolski Indeks ma³æeństw do r. 1899

Wstźp A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Nazwiska podobne do Cipka (wyników 17):

 1. Cipka Agata x Czad £ukasz (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1853/6)
 2. ---------- Agnieszka x Wojciaszyk Marcin (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1806/3)
 3. ---------- Andrzej x Fijas Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1803/3)
 4. ---------- Bart³omiej x Fijas Gertruda (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1853/1)
 5. ---------- Franciszka x Woyciaczyk Marcin (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1796/5)
 6. ---------- Kasper x Wróbel Katarzyna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1803/1)
 7. ---------- Katarzyna x Antos Tomasz (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1839/8)
 8. ---------- Katarzyna x Dawiec Kazimierz (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1827/5)
 9. ---------- Katarzyna x Kochiorczyk Józef (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1815/3)
 10. ---------- Mateusz x Kulinowicz Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1787/2)
 11. ---------- Regina x Dawiec Patryk (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1794/3)
 12. ---------- Regina x Krzysztofiak Józef (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1805/6)
 13. ---------- Regina x Kuczaik Wojciech (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1839/1)
 14. ---------- Regina x Pajdzik Sebastian (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1808/3)
 15. ---------- Regina x Rataj Antoni (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1793/1)
 16. ---------- Tomasz x Kopytko Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1855/3)
 17. ---------- Zofia x Bolisźga Antoni (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1798/1)
(zapis „Zielonki 1827/12” oznacza: „parafia Zielonki, rok 1827, akt ¶lubu numer 12”; aktów naleæy szukaę w stosownym archiwum - baza archiwów jest tutaj)

© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne