Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Waæny komunikat: niniejszy projekt przenosi siź do Geneteki
Tutaj lista obecnych priorytetów M.J. Minakowskiego

Ogólnopolski Indeks ma³æeństw do r. 1899

Wstźp A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Nazwiska podobne do Krzychała (wyników 402):

 1. Krzysik Regina x Nowak Miko³aj (Podlesie 1739/1)
 2. Krzysiownik Jadwiga x Orlik Miko³aj (Końskowola 1654/11)
 3. ---------- Regina x Morawczyk Grzegorz (Końskowola 1655/3)
 4. Krzyskier Maciej x Pi±tkowski Salomea (Kraków - ¶w. Anna 1821/13)
 5. Krzyskowski Anna x Bojarczuk Grzegorz (Hrubieszów 1832/5)
 6. Krzy¶kowski Maryanna x Kurowski Jan (Æytno 1892/8)
 7. Krzystek Jan x Marcinkowski Ma³gorzata (Bebelno 1815/7)
 8. ---------- Marianna x Dziedzic Wincenty (Pierzchnica: wie¶ Trzemosna-Ujny 1806/1)
 9. Krzyster Franciszek x Swakowicz Marianna (Raci±æ 1824/1)
 10. Krzystonek Kazimierz x Baran Helena (Kraków - ¶w. Krzyæ 1847/3)
 11. Krzystowczyk Jźdrzej x Latosiński Ludwina (Bebelno 1818/8)
 12. ---------- Marianna x Marsza³ek Rafa³ (Bebelno 1859/22)
 13. ---------- Szymon x Skor³ut Jadwiga (Bebelno 1818/1)
 14. Krzyszczak Agnieszka x Kucharczyk Kasper (£oniów 1818/182)
 15. ---------- Anna x Paw³owski Tomasz (Koprzywnica 1842/28)
 16. ---------- Apolonia x Macha³a Tomasz (Koprzywnica 1860/31)
 17. ---------- Barbara x Dybu¶ Jakub (£oniów 1824/210)
 18. ---------- Barbara x Szczepaniak Pawe³ (Koprzywnica 1873/22)
 19. ---------- Ewa x Pa³ka Tomasz (Koprzywnica 1849/32)
 20. ---------- Ewa x Skrok Wincenty (Koprzywnica 1869/19)
 21. ---------- Franciszek x Adamczak Zofia (£oniów 1829/9)
 22. ---------- Franciszka x Plebaniak Jan (£oniów 1817/185)
 23. ---------- Julianna x Szel±g Wawrzyniec (Koprzywnica 1849/50)
 24. ---------- Katarzyna x Pa³ka Micha³ (Koprzywnica 1836/27)
 25. ---------- Katarzyna x Stachowicz Micha³ (Koprzywnica 1818/25)
 26. ---------- Kunegunda x Szkutnicki Jan (£oniów 1864/17)
 27. ---------- Ma³gorzata x Szkutnicki Walenty (£oniów 1843/11)
 28. ---------- Marianna x Lipski (Rybiński) Józef (Babsk 1839/2)
 29. ---------- Marianna x Prźga Dominik (Koprzywnica 1860/33)
 30. ---------- Miko³aj x Rynkowski Franciszka (Koprzywnica 1817/26)
 31. ---------- Stanis³aw x Dragamung Magdalena (Koprzywnica 1829/14)
 32. ---------- Stanis³aw x Pielak Ma³gorzata (Koprzywnica 1836/17)
 33. ---------- Stanis³aw x Róæek Agata (Koprzywnica 1835/19)
 34. ---------- Tekla x K³oskiewicz Grzegorz (£oniów 1812/111)
 35. ---------- Teresa x Przytu³a Wojciech (Koprzywnica 1858/40)
 36. ---------- Walenty x Przytulina Ewa (Koprzywnica 1848/11)
 37. ---------- Walenty x Tarka Franciszka (Koprzywnica 1838/16)
 38. ---------- Wawrzyniec x Pa³ka Agata (Koprzywnica 1826/15)
 39. ---------- Wojciech x Papka Marianna (£oniów 1844/22)
 40. Krzyszczuk Marianna x Kozielewicz Andrzej (Hrubieszów 1832/20)
 41. Krzyszczyk Jakub x Masztalerz Agnieszka (Podlesie 1695/2)
 42. Krzyszczyński Marianna x Kowalczyk Jakub (Ko¶cielec pow. kaliski 1858/13)
 43. Krzyszkiewicz Joanna x Dobranowski Józef (Kraków - ¶w. Salwator 1846/17)
 44. ---------- Katarzyna x Swiźciński Wincenty (Kraków - Mariacka 1822/56)
 45. Krzyszkowiak Marcin x Sewiera Rozalia (Czermno 1814/5)
 46. Krzyszkowicz Walenty x Bobrowski Jadwiga (Wieniec 1763/46)
 47. Krzyszkowski Anastazja x Jźzyk Józef (Domos³awice, wie¶ Zawada Lanckorońska 1920/4)
 48. ---------- Antonina x Warzycki Ludwik (Kraków - ¶w. Anna 1844/9)
 49. ---------- Jan x Jźzyk Marianna (Domos³awice, wie¶ Zawada Lanckorońska 1881/6)
 50. ---------- Ludwik x Gajewski Wiktoria (Bebelno 1889/14)
 51. ---------- Marianna x Chabiński Stanis³aw (Kraków - Mariacka 1828/51)
 52. ---------- Rudolf x Olimów £ucja (Bebelno 1895/11)
 53. ---------- Wiktoria x Skibiński Józef (Æytno 1892/1)
 54. Krzyszowski Franciszka x Che³bdowski Jakub (Podlesie 1795/1)
 55. Krzysztelniakewicz Wiktoria x Jonas Jakub (Kraków - Mariacka 1828/34)
 56. Krzysztof Agnieszka x Kochniarczyk Józef (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1878/7)
 57. ---------- Anna x Rapciak Jan (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1872/6)
 58. ---------- Jadwiga x Ziemianowski Jan (Bebelno 1718/2)
 59. ---------- Jan x Dawiec Anna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1870/5)
 60. ---------- Jan x Wnźk Katarzyna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1870/1)
 61. ---------- Józef x Bolisźga Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1866/1)
 62. ---------- Katarzyna x Dawiec Bart³omiej (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1854/3)
 63. ---------- Katarzyna x Nowak Jan (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1816/5)
 64. ---------- Magdalena x Flig Józef (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1825/8)
 65. ---------- Marianna x Kubik Sebastian (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1868/4)
 66. ---------- Marianna x N. Kazimierz (Pniewnik 1757/4)
 67. ---------- Marianna x Natanek Micha³ (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1875/2)
 68. ---------- Marianna x Wnźk Franciszek (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1862/3)
 69. ---------- Regina x Kitek Józef (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1811/7)
 70. ---------- Regina x Kowalczyk Bart³omiej (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1871/2)
 71. ---------- Sebastian x Banicka Marianna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1832/15)
 72. ---------- Sebastian x Figura Marianna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1877/2)
 73. ---------- Sebastian x Krzan Tekla (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1852/5)
 74. ---------- Sebastian x Z³otnik Agnieszka (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1811/2)
 75. ---------- Wiktoria x Dawiec Jakub (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1826/1)
 76. ---------- Wojciech x Kubik Marianna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1873/1)
 77. Krzysztofczyk Franciszek x Tokarski Jadwiga (Bebelno 1827/5)
 78. ---------- Katarzyna x Choynacki Józef (Bebelno 1838/5)
 79. ---------- Ludwina x Ptak Józef (Bebelno 1828/11)
 80. Krzysztofek Antoni x Planeta Barbara (Ma³oszów 1832/2)
 81. ---------- Józef x Ziembiński Helena (Kraków - Mariacka 1820/5)
 82. ---------- Magdalena x Dudek Miko³aj (Kraków - ¶w. Miko³aj 1851/10)
 83. Krzysztofiak Agnieszka x Skiba Wojciech (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1814/3)
 84. ---------- Anna x Jania Mateusz (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1831/6)
 85. ---------- Anna x Kubik Wojciech (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1794/1)
 86. ---------- Anna x Waligura Wincenty (Kraków - ¶w. Salwator 1843/30)
 87. ---------- Antoni x Baran Agnieszka (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1809/2)
 88. ---------- Antoni x Kubik Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1868/3)
 89. ---------- Antoni x Napora Katarzyna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1821/1)
 90. ---------- B³aæej x Kowalczyk Marianna (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1855/1)
 91. ---------- Józef x Cipka Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1805/6)
 92. ---------- Józef x Woæniak Regina (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1817/1)
 93. ---------- Katarzyna x Dziedzina Andrzej (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1841/1)
 94. ---------- Katarzyna x Kuczaik Józef (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1825/4)
 95. ---------- Regina x Bekacz Marcin (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1803/4)
 96. ---------- Regina x Dawiec Stefan (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1807/1)
 97. ---------- Regina x Figóra Jan (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1829/2)
 98. ---------- Regina x Napora Stanis³aw (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1795/3)
 99. ---------- Regina x Pajdzik Wojciech (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1800/2)
 100. ---------- Rozalia x Wźglarczyk Wojciech (Mszana Górna w par. Nied¼wied¼ 1805/3)
(zapis „Zielonki 1827/12” oznacza: „parafia Zielonki, rok 1827, akt ¶lubu numer 12”; aktów naleæy szukaę w stosownym archiwum - baza archiwów jest tutaj)
< Poprzednie 100   Nastźpne 100 >

© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne