Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Indeksowanie akt grodzkich i ziemskich z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Liczba aktów spisanych do tej pory: 6755.

Nazwiska: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Spis miejscowości

W 1899 roku Adam Boniecki tymi słowami rozpoczął przedmowę do wiekopomnego Herbarza polskiego:

„W przyszłości, gdy wszystkie akta grodzkie i ziemskie b. Rzeczypospolitej Polskiej będą przejrzane i z nich sumaryusze sporządzone, poznamy dokładnie liczbę szlachty polskiej i jej dzieje. Ponieważ nie jedno jednak pokolenie przejdzie zanim to nastąpi, myślę, że wydanie dzisiaj obfitych i ważnych wiadomości historyczno-genealogicznych, o szlacheckich rodach, w ciągu lat dwudziestu pięciu zbieranych przeze mnie w archiwach krajowych, będzie nietylko ciekawe, ale i pożyteczne”.

Minęły cztery pokolenia, a akta grodzkie i ziemskie b. Rzeczypospolitej Polskiej nadal nie zostały przejrzane. Co gorsza - wiele z nich przestało istnieć. Nadszedł czas by to zmienić i sporządzić indeksy przynajmniej dla tych, które przetrwały dwie wojny światowe i komunizm! Część pracy wykonało dwóch profesorów: W. Dworzaczek i J. Łempicki. Ale obaj już nie żyją, musiał więc znaleźć się ktoś, kto będzie to dzieło kontynuował. Koordynacji prac podjął się dr Marek Jerzy Minakowski z Krakowa.

Praca już się rozpoczęła, obecnie nasz zespół indeksuje księgi wyszogrodzkie, zakroczymskie i przasnyskie. Aby jednak pracę tę kontynuować, potrzebne są pieniądze na utrzymanie osób poświęcających swój czas na pracę w archiwum.

Nie liczmy na rząd - kolejne rządy przez stulecia nie zrobiły niczego. Zróbmy to sami!

Wszystkie osoby, które zechcą razem z nami wesprzeć ten szlachetny cel proszone są o wpłatę w dowolnej wysokości na konto:

Bank BPH, 12 1060 0076 0000 3000 0178 8782
Marek Minakowski, Ściegiennego 70/59, 30-809 Kraków.
Tytułem: AGAD

Powyższe dokumenty są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przy ul. Długiej 6 i udostępniane wyłącznie na miejscu.

  1. MZW - księgi Makowskie Ziemskie Wieczyste (tomy 5-7)
  2. NMZW - księgi Nowomiejskie Ziemskie Wieczyste (całość, tj. tomy 1-16 bez 1, 5 9, 11, 15, 16)
  3. PZW - księgi Przasnyskie Ziemskie Wieczyste (tomy 37, 42, 45, 48)
  4. WGW - księgi Wyszogrodzkie Grodzkie Wieczyste (tomy 56, 83, 87)
  5. ZGW - księgi Zakroczymskie Grodzkie Wieczyste (tom 67)

© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne