Przodkowie.com [start]   kontakt
„Herbarz” Bonieckiego „Herbarz” Niesieckiego „Wielka Genealogia” Indeksowanie metryk Indeksowanie AGAD Sejm Wielki Warszawa 1854 Varia

Skończyła się era CD-ROM-ów! Genealogiczne bazy danych, wydawane przez Marka J. Minakowskiego na CD są obecnie dostępne on-line, w serwisie Wielcy.pl

Serwisy internetowe M.J. Minakowskiego:

Ponadto drobiazgi:


© 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne